Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

August 2015

EMBARGO

EMBARGO până la data de 7 august 2015, ora 15.00 (ora Europei Centrale)

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la modificarea legii privind Sistemul statistic elen și Autoritatea statistică elenă

La data de 15 iulie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/24, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Grecia.

Avizul BCE cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții în Grecia

La data de 20 iulie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/25, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Grecia.

Advice on legislation

Contacte media