Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Avgust 2015

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 7. avgusta 2015 do 15.00 po srednjeevropskem času

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o spremembah zakona o helenskem statističnem sistemu in helenskem statističnem organu

Svet ECB je 15. julija 2015 mnenje CON/2015/24 sprejel na zahtevo grškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij v Grčiji

Svet ECB je 20. julija 2015 mnenje CON/2015/25 sprejel na zahtevo grškega ministrstva za finance.

Advice on legislation

Stiki za medije