Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2015. gada augusts

EMBARGO

PĀRSŪTĪŠANAS EMBARGO līdz 2015. gada 7. augustam 15.00 pēc Viduseiropas laika

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par grozījumiem likumā par Grieķijas Statistikas sistēmu un Grieķijas Statistikas iestādi

Padome 2015. gada 15. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2015/24 pēc Grieķijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanāciju un noregulējumu Grieķijā

Padome 2015. gada 20. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2015/25 pēc Grieķijas Finanšu ministrijas lūguma.

Advice on legislation

Kontaktinformācija presei