Menu

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

august 2015

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 7. augusta 2015

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k zmenám zákona o Helénskom štatistickom systéme a Helénskom štatistickom úrade

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/24 dňa 15. júla 2015 na žiadosť gréckeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností v Grécku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/25 dňa 20. júla 2015 na žiadosť gréckeho ministerstva financií.

Advice on legislation

Kontakt pre médiá