ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2015 m. rugpjūčio mėn.

EMBARGO

DRAUDIMAS SKELBTI iki 2015 m. rugpjūčio 7 d., 15.00 val. (CET)

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl įstatymo dėl Graikijos statistikos sistemos ir Graikijos statistikos tarnybos dalinių pakeitimų

2015 m. liepos 15 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/24 Graikijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo Graikijoje

2015 m. liepos 20 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/25 Graikijos finansų ministerijos prašymu.

Advice on legislation

Kontaktai žiniasklaidai