Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Augusti 2015

EMBARGO

FÅR EJ PUBLICERAS före 15.00 centraleuropeisk tid den 7 augusti 2015

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om ändringar i lagen om Greklands statistiksystem och Greklands statistikmyndighet

Den 15 juli 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/24 på begäran av finansministeriet i Grekland.

ECB:s yttrande om rekonstruktion och resolution av kreditinstitut och investeringsbolag

Den 20 juli 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/25 på begäran av finansministeriet i Grekland.

Advice on legislation

Kontakt för media