Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

август 2011 г.

Пазарни операции

Решения, свързани с операциите по рефинансиране и тръжните процедури

На 4 август 2011 г. Управителният съвет прие решения, свързани с операциите по рефинансиране и тръжните процедури в отговор на възобновеното напрежение на някои финансови пазари в еврозоната. Тези решения бяха оповестени на същата дата в прессъобщение, което е достъпно на уебсайта на ЕЦБ.

Данни за контакт за медиите