Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Augusti 2011

Marknadsoperationer

Beslut om refinansieringstransaktioner och anbudsförfaranden

Den 4 augusti 2011 fattade ECB-rådet beslut om refinansieringstransaktioner och anbudsförfaranden för att motverka förnyade spänningar på vissa finansmarknader i euroområdet. Dessa beslut offentliggjordes samma dag i ett pressmeddelande som finns på ECB:s webbplats.

Kontakt för media