Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

August 2011

Turuoperatsioonid

Otsused refinantseerimisoperatsioonide ja pakkumismenetluste kohta

4. augustil 2011 võttis EKP nõukogu vastu refinantseerimisoperatsioonide ja pakkumismenetlustega seotud otsused, et pöörata tähelepanu pingete taastekkele euroala mõnedel finantsturgudel. Otsused tehti teatavaks samal päeval avaldatud pressiteates, mis on kättesaadav EKP veebilehel.

Kontaktandmed