Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2011. gada augusts

Tirgus operācijas

Lēmumi saistībā ar refinansēšanas operācijām un izsoles procedūrām

Reaģējot uz spriedzes atjaunošanos dažos euro zonas finanšu tirgos, Padome 2011. gada 4. augustā pieņēma lēmumus saistībā ar refinansēšanas operācijām un izsoles procedūrām. Šie lēmumi tajā pašā dienā tika izklāstīti attiecīgā paziņojumā presei, kas pieejams ECB interneta lapā.

Kontaktinformācija presei