Menu

Sklepi sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Avgust 2011

Tržne operacije

Odločitve v zvezi z operacijami refinanciranja in avkcijskimi postopki

Svet ECB je 4. avgusta 2011 sprejel odločitve v zvezi z operacijami refinanciranja in avkcijskimi postopki, da bi ublažil ponovne napetosti na nekaterih finančnih trgih v euroobmočju. Te odločitve so bile objavljene isti dan v sporočilu za javnost, ki je na voljo na spletni strani ECB.

Stiki za medije