Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2011 m. rugpjūtis

Rinkos operacijos

Su refinansavimo operacijomis ir aukcionais susiję sprendimai

2011 m. rugpjūčio 4 d. Valdančioji taryba, atsižvelgdama į atsinaujinusią įtampą kai kuriose euro zonos finansų rinkose, priėmė sprendimus, susijusius su refinansavimo operacijomis ir aukcionais. Šie sprendimai buvo paskelbti tos pačios dienos specialiame pranešime spaudai, kuris yra pateiktas ECB interneto svetainėje.

Kontaktai žiniasklaidai