Menu

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

August 2011

Operácie na trhu

Rozhodnutia týkajúce sa refinančných operácií a tendrov

Dňa 4. augusta 2011 Rada guvernérov prijala rozhodnutia týkajúce sa refinančných operácií a tendrov v snahe reagovať na obnovenie napätia na niektorých finančných trhoch v eurozóne. Tieto rozhodnutia boli oznámené v ten istý deň prostredníctvom tlačovej správy, ktorá je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Kontakt pre médiá