Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Sierpień 2011

Operacje rynkowe

Decyzje w sprawie operacji refinansujących i procedur przetargowych

4 sierpnia 2011 r. Rada Prezesów podjęła decyzje w sprawie operacji refinansujących i procedur przetargowych, aby przeciwdziałać napięciom, które ponownie wystąpiły na niektórych rynkach finansowych w strefie euro. Decyzje te ogłoszono tego samego dnia w komunikacie prasowym, który jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Kontakt z mediami