Menu

Deċiżjonijiet tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE (b'żieda mad-deċiżjonijiet li jistabbilixxu r-rati tal-imgħax)

Awwissu 2011

Operazzjonijiet tas-suq

Deċiżjonijiet marbuta mal-operazzjonijiet ta’ rifinanzjament u l-proċeduri tas-sejħiet għall-offerti

Fl-4 ta’ Awwissu 2011 il-Kunsill Governattiv ħa deċiżjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-operazzjonijiet ta’ rifinanzjament u l-proċeduri tas-sejħiet għall-offerti biex jindirizza t-tensjoni li reġgħet bdiet tinħass f’xi swieq finanzjarji fiż-żona tal-euro. Dawn id-deċiżjonijiet tħabbru fl-istess jum fi stqarrija għall-istampa li tinsab fil-websajt tal-BĊE.

Kuntatti midja