Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Augustus 2011

Markttransacties

Besluiten met betrekking tot de herfinancieringstransacties en tenderprocedures

Op 4 augustus 2011 heeft de Raad van Bestuur een aantal besluiten genomen met betrekking tot de herfinancieringstransacties en tenderprocedures teneinde de hernieuwde spanningen in enkele financiële markten in het eurogebied het hoofd te bieden. Deze besluiten zijn op dezelfde dag bekendgemaakt in een daaraan gewijd persbericht dat beschikbaar is op de website van de ECB.

Contactpersonen voor de media