Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Pascal Donohoe
Werner Hoyer
Charles Michel
Ursula von der Leyen
  • БЛОГ НА ЕЦБ

Превръщане на спестяванията в Европа в растеж

9 март 2023 г.

Пашал Донаху (председател на Еврогрупата), Вернер Хойер (председател на Европейската инвестиционна банка), Кристин Лагард (председател на Европейската централна банка), Шарл Мишел (председател на Европейския съвет) и Урсула фон дер Лайен (председател на Европейската комисия)

Европа трябва да ускори зеления и цифровия преход. За тази цел трябва да доизградим съюза на капиталовите пазари, за да осигурим ефикасно финансиране. Този призив отправиха в обща публикация петимата председатели – на ЕЦБ, ЕИБ, Европейския съвет, Европейската комисия и Еврогрупата.

Европейският съюз е решен да ускори своя екологичен и цифров преход. Решенията, които вземаме днес, ще се отразят върху идните поколения. Наша колективна отговорност е да успеем в това начинание. Създаването на промишлени отрасли с нулеви нетни емисии, повишаването на технологичната конкурентоспособност и диверсифицирането на веригите на доставки ще бъдат от първостепенно значение за трайния просперитет и стратегически суверенитет на Европа през следващите десетилетия.

Нуждите от финансиране са огромни, като най-големият дял ще трябва да дойде от частния капитал. Ролята на публичните инвестиции е да дадат насока на политиката и да стимулират масовото привличане на частен капитал, включително, но не само, чрез участието на групата на Европейската инвестиционна банка и националните насърчителни банки.

Забавихме се твърде много със съюза на капиталовите пазари

От създаването си преди 30 години единният пазар е в основата на просперитета на Европа, като премахва пречките пред търговията в рамките на Съюза и привлича чуждестранни инвестиции. Икономическият и паричен съюз е още един двигател на пазарната интеграция. Твърде дълго обаче липсваше съществен напредък по отношение на един от основните градивни елементи – съюза на капиталовите пазари.

В момента банките в Европа осигуряват по-голямата част от инвестиционното финансиране. Сами по себе си обаче те не могат да помогнат на ЕС да спечели световната инвестиционна надпревара, особено в сравнение със САЩ. Банковите заеми представляват 75% от корпоративните заеми в ЕС, а пазарите на облигации – 25%, докато в САЩ е обратното.

Нашите стартиращи и разрастващи се предприятия търсят капитал. Предприятията, особено МСП, се стремят да намерят търпеливото и поемащо рискове финансиране, от което се нуждаят, за да инвестират в екологичния и цифровия преход. Например капитализацията на фондовите пазари на ЕС е по-малко от половината от тази на САЩ като процент от БВП, както и по-ниска от тази на Япония, Китай и Обединеното кралство. Същевременно европейците спестяват много повече от американците.

Наша отговорност е да гарантираме, че европейските дружества разполагат с възможностите за финансиране, които търсят – тук, в ЕС. Нуждаем се от съюз на капиталовите пазари, който насочва огромните спестявания на Европа към бъдещите двигатели на растежа. Трябва да преодолеем настоящата мозайка от национални рамки, а в някои случаи и от недостатъчно развити капиталови пазари, за да отключим пълния им потенциал. Това ще укрепи ЕС като инвестиционна дестинация и ще превърне еврото в още по-привлекателна валута.

ЕС вече предприе някои решителни стъпки за създаването на единен капиталов пазар. Въпреки това трябва да увеличим усилията и амбициите си, за да премахнем оставащите пречки пред трансграничното финансиране и да дадем възможност за по-задълбочена хармонизация. Това включва по-съгласувани закони за несъстоятелността, по-лесно достъпна финансова информация, опростен достъп до капиталовите пазари, особено за по-малките дружества, стабилни пазарни инфраструктури и по-интегриран надзор над капиталовите пазари.

Задълбочаването на съюза на капиталовите пазари изисква колективни усилия с участието на създателите на политики и участниците на пазара в целия Съюз. За това е нужна силна политическа воля и ангажираност на всички равнища на управление. Необходимо е Европейският парламент и държавите членки в рамките на Съвета спешно да приключат преговорите по основни законодателни текстове. Това изисква смелост и готовност за промяна. Решени сме да постигнем напредък.

Времето е ключов фактор. През последните две десетилетия постигнахме значителен напредък по отношение на финансовата интеграция на Европа, но е време да покажем по-голяма амбиция. Изграждането на истински съюз на капиталовите пазари е напът да бъде постигнато. През следващите десетилетия ще настъпи най-голямата промишлена трансформация на нашето време. От нея ще зависи дългосрочната ни конкурентоспособност. Нека да се уверим, че разполагаме с капитал, за да я осъществим.

Тази статия в блога на ЕЦБ е публикувана като коментарна статия в редица вестници и уебсайтове в Европа.

Абонирайте се за блога на ЕЦБ