Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Pascal Donohoe
Werner Hoyer
Charles Michel
Ursula von der Leyen
  • BLOG ECB

Je třeba nasměrovat evropské úspory do růstu

9. března 2023

Paschal Donohoe (předseda Euroskupiny), Werner Hoyer (prezident Evropské investiční banky), Christine Lagardeová (prezidentka Evropské centrální banky), Charles Michel (předseda Evropské rady) a Ursula von der Leyenová (předsedkyně Evropské komise)

Evropa musí svou ekologickou a digitální transformaci zrychlit. Za tímto účelem je třeba dokončit unii kapitálových trhů, která bude poskytovat efektivní financování. O to ve společném příspěvku na blogu žádají prezidentka ECB, prezident EIB, předseda Evropské rady, předsedkyně Evropské komise a předseda Euroskupiny.

Evropská unie je odhodlána urychlit svou ekologickou a digitální transformaci. Naše dnešní rozhodnutí ovlivní budoucí generace. Neseme kolektivní odpovědnost za to, abychom rozhodli správně. Vytvoření průmyslových odvětví s nulovými čistými emisemi, posílení technologické konkurenceschopnosti a diverzifikace dodavatelských řetězců budou mít zcela zásadní význam pro trvalou prosperitu a strategickou suverenitu Evropy v nadcházejících desetiletích.

Potřeby financování jsou obrovské a jeho největší část bude muset pocházet ze soukromého kapitálu. Úkolem veřejných investic je udávat směr politiky a podněcovat masivní příliv soukromého kapitálu, mimo jiné prostřednictvím zapojení skupiny Evropské investiční banky a národních podpůrných bank.

S unií kapitálových trhů jsme zatím příliš pomalí

Od svého vzniku před 30 lety jednotný trh podporuje prosperitu Evropy tím, že odstraňuje překážky obchodu v rámci Unie a přitahuje zahraniční investice. Další hnací silou integrace trhu je hospodářská a měnová unie. Příliš dlouho jsme však otáleli s jedním zásadním stavebním prvkem: unií kapitálových trhů.

Převážnou část investičního financování poskytují v současné době banky v Evropě. Ty však samy o sobě nemohou EU pomoci vyhrát globální investiční závod, zejména ve srovnání s USA. Bankovní úvěry představují 75 % podnikových výpůjček v EU a dluhopisové trhy 25 % – zatímco v USA je tomu naopak.

Naše začínající a rychle se rozvíjející podniky hledají kapitál. Podniky, zejména malé a střední, jen obtížně získávají trpělivé rizikové financování, které potřebují k investicím do ekologické a digitální transformace. Například tržní kapitalizace v EU je v procentech HDP méně než poloviční ve srovnání se Spojenými státy a rovněž nižší než v Japonsku, Číně a Spojeném království. Přestože Evropané spoří mnohem více než Američané.

Je naší povinností zajistit, aby evropské společnosti nacházely možnosti financování, které hledají, zde v EU. Potřebujeme unii kapitálových trhů, která nasměruje obrovské evropské úspory do motorů růstu budoucnosti. Musíme překonat současnou nesourodou strukturu vnitrostátních rámců a v některých případech i nedostatečně rozvinutých kapitálových trhů, abychom uvolnili jejich plný potenciál. To posílí postavení EU jako investiční destinace a učiní z eura ještě atraktivnější měnu.

EU již podnikla určité rozhodné kroky k vytvoření jednotného kapitálového trhu. Musíme však zintenzivnit úsilí a zvýšit ambice, abychom odstranili zbývající překážky přeshraničního financování a umožnili hlubší harmonizaci. To zahrnuje větší sladění insolvenčního práva, snadnější přístup k finančním informacím, zjednodušený přístup na kapitálové trhy, zejména pro menší společnosti, robustní tržní infrastruktury a integrovanější dohled nad kapitálovými trhy.

Prohloubení unie kapitálových trhů vyžaduje společné úsilí, do něhož budou zapojeni tvůrci politik a účastníci trhu v celé Unii. Potřebuje silnou politickou vůli a odpovědnost na všech úrovních správy. Potřebuje, aby Evropský parlament a členské státy v Radě urychleně dokončily jednání o klíčových legislativních návrzích. Vyžaduje odvahu a otevřenost vůči změnám. Jsme odhodláni v řešení této otázky pokročit.

Klíčovým faktorem je čas. V posledních dvou desetiletích jsme dosáhli významného pokroku na cestě k finanční integraci Evropy, ale je načase ukázat větší ambice. Skutečná unie kapitálových trhů je na dosah. V nadcházejících desetiletích nás čeká největší průmyslová transformace naší doby. Na ní bude záviset naše dlouhodobá konkurenceschopnost. Zajistěme, že budeme mít kapitál potřebný k její realizaci.

Tento příspěvek na blogu ECB byl zveřejněn v různých denících a na různých internetových stránkách po celé Evropě.

Odebírat blog ECB