Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Pascal Donohoe
Werner Hoyer
Charles Michel
Ursula von der Leyen
  • BLOG ECB

Usmerjanje evropskih prihrankov v rast

9. marec 2023

Avtorji: Paschal Donohoe (predsednik Euroskupine), Werner Hoyer (predsednik Evropske investicijske banke), Christine Lagarde (predsednica Evropske centralne banke), Charles Michel (predsednik Evropskega sveta) in Ursula von der Leyen (predsednica Evropske komisije)

Evropa mora pospešiti zeleni in digitalni prehod. Zato moramo dokončati unijo kapitalskih trgov, da bomo lahko učinkovito zagotavljali financiranje. To je cilj, h kateremu v skupni objavi na blogu poziva pet predsednikov in predsednic ECB, EIB, Evropskega sveta, Evropske komisije in Euroskupine.

Evropska unija je odločena pospešiti zeleni in digitalni prehod. Odločitve, ki jih sprejemamo danes, bodo vplivale na prihodnje generacije. Naša skupna odgovornost je, da se odločamo pravilno. Ustvarjanje ogljično nevtralne industrije, povečanje tehnološke konkurenčnosti in diverzifikacija dobavnih verig bodo bistvenega pomena za nadaljnjo blaginjo in strateško suverenost Evrope v prihodnjih desetletjih.

Potrebe po financiranju so ogromne, levji delež pa bo moral pokriti zasebni kapital. Vloga javnih naložb je usmerjanje politike in množično privabljanje zasebnega kapitala, med drugim v sodelovanju s skupino Evropske investicijske banke in nacionalnimi spodbujevalnimi bankami.

Pri uniji kapitalskih trgov smo prepočasni

Enotni trg je že od svoje ustanovitve pred 30 leti temelj blaginje Evrope, saj odpravlja trgovinske ovire v Uniji in privablja tuje naložbe, ekonomska in monetarna unija pa še dodatno spodbuja povezovanje trgov. Toda predolgo smo že prepočasni pri enem od bistvenih elementov: uniji kapitalskih trgov.

Trenutno banke v Evropi zagotavljajo večino sredstev za naložbe. Vendar same ne morejo pomagati EU, da bi zmagala v globalni tekmi za naložbe, zlasti v primerjavi z ZDA. Bančna posojila predstavljajo 75% zadolževanja podjetij v EU, trgi obveznic pa 25%, medtem ko je v ZDA ravno obratno.

Naša zagonska podjetja in podjetja v razširitveni fazi iščejo kapital. Podjetja, zlasti mala in srednje velika, imajo težave pri iskanju potrpežljivega financiranja in sredstev za prevzem tveganja, ki jih potrebujejo za naložbe v zeleni in digitalni prehod. Kapitalizacija delniškega trga v EU je na primer v odstotkih BDP več kot za polovico manjša kot v ZDA in tudi nižja kot na Japonskem, Kitajskem in v Združenem kraljestvu. Vendar Evropejci privarčujemo veliko več kot Američani.

Naša odgovornost je zagotoviti, da evropska podjetja najdejo priložnosti za financiranje tukaj – v EU. Potrebujemo unijo kapitalskih trgov, ki bo velike prihranke Evrope usmerila v gonilo rasti prihodnosti. Odpraviti moramo obstoječe razlike v nacionalnih okvirih in v nekaterih primerih slabo razvite kapitalske trge, da bi v celoti izkoristili njihov potencial. S tem se bo EU okrepila kot naložbena destinacija, euro pa bo postal še privlačnejša valuta.

EU je že sprejela nekatere odločne ukrepe za vzpostavitev enotnega kapitalskega trga. Vseeno pa moramo okrepiti svoja prizadevanja in ambicije, da se odpravijo preostale ovire za čezmejno financiranje in omogoči tesnejše usklajevanje. To vključuje bolj usklajeno insolvenčno zakonodajo, lažje dostopne finančne informacije, poenostavljen dostop do kapitalskih trgov, zlasti za manjša podjetja, stabilne tržne infrastrukture in bolj celosten nadzor kapitalskih trgov.

Za poglobitev unije kapitalskih trgov so potrebna skupna prizadevanja, ki vključujejo oblikovalce politik in udeležence na trgu po vsej Uniji. Potrebni sta močna politična volja in odgovornost na vseh ravneh upravljanja. Evropski parlament in države članice v Svetu morajo nujno zaključiti pogajanja o ključnih zakonodajnih besedilih. Potrebna sta pogum in odprtost za spremembe. Odločeni smo, da bomo dosegli napredek.

Čas je bistvenega pomena. V zadnjih dveh desetletjih smo dosegli opazen napredek v smeri finančnega povezovanja Evrope, zdaj pa je čas, da pokažemo večje ambicije. Prava unija kapitalskih trgov je dosegljiva. V prihodnjih desetletjih bomo doživeli največjo industrijsko preobrazbo našega časa. Od nje bo odvisna naša dolgoročna konkurenčnost. Poskrbimo, da bomo imeli kapital za njeno uresničitev.

Ta objava na blogu ECB je bila objavljena kot mnenjski članek v različnih časnikih in na spletnih mestih po vsej Evropi.

Naročite se na blog ECB