Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Pascal Donohoe
Werner Hoyer
Charles Michel
Ursula von der Leyen
  • EKP:N BLOGI

Eurooppalaiset säästöt kanavoitava kasvuun

9.3.2023

Paschal Donohoe (euroryhmän puheenjohtaja), Werner Hoyer (Euroopan investointipankin pääjohtaja), Christine Lagarde (Euroopan keskuspankin pääjohtaja), Charles Michel (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja Ursula von der Leyen (Euroopan komission puheenjohtaja)

EU:n on siirryttävä nopeammin ympäristön kannalta kestävään ja digitaaliseen talouteen. Se edellyttää tehokasta rahoitusta, ja siksi pääomamarkkinaunioni on saatava valmiiksi. Näin vetoavat EKP:n ja EIP:n pääjohtajat sekä Eurooppa-neuvoston, Euroopan komission ja euroryhmän puheenjohtajat yhteisessä kirjoituksessaan.

Euroopan unioni pyrkii päättäväisesti vauhdittamaan vihreää ja digitaalista siirtymää. Tänään tekemämme päätökset vaikuttavat tuleviin sukupolviin. On yhteinen velvollisuutemme onnistua pyrkimyksessämme. Hiilineutraalin teollisuuden luominen, teknologisen kilpailukyvyn parantaminen ja toimitusketjujen monipuolistaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä Euroopan jatkuvan vaurauden ja strategisen suvereniteetin kannalta tulevina vuosikymmeninä.

Rahoitustarpeet ovat valtavat, ja tarvittavasta rahoituksesta valtaosan on koostuttava yksityisestä pääomasta. Julkisten investointien tehtävänä on antaa poliittista ohjausta ja kannustaa yksityisen pääoman laajamittaiseen houkuttelemiseen muun muassa Euroopan investointipankkiryhmän ja kansallisten kehityspankkien osallistumisen myötä.

Pääomamarkkinaunioni on edennyt liian hitaasti

Sisämarkkinat ovat olleet Euroopan vaurauden perusta siitä lähtien, kun ne perustettiin 30 vuotta sitten. Niiden avulla on voitu poistaa unionin sisäisen kaupan esteitä ja houkutella ulkomaisia investointeja. Myös talous- ja rahaliitto on edistänyt markkinoiden yhdentymistä. Olemme kuitenkin olleet liian hitaita liian pitkään yhden olennaisen osatekijän eli pääomamarkkinaunionin osalta.

Tällä hetkellä suurin osa investointirahoituksesta on peräisin Euroopan pankeilta. Ne eivät kuitenkaan yksin voi auttaa EU:ta voittamaan maailmanlaajuista investointikilpailua etenkään Yhdysvaltoihin verrattuna. EU:ssa yritysten lainanotosta pankkilainojen osuus on 75 prosenttia ja joukkovelkakirjamarkkinoiden osuus 25 prosenttia, kun taas Yhdysvalloissa tilanne on päinvastainen.

Startup- ja scale-up-yritykset etsivät pääomaa. Yrityksillä, erityisesti pk-yrityksillä, on vaikeuksia löytää kärsivällistä ja riskinsietokykyistä rahoitusta, jota ne tarvitsevat investoidakseen vihreään ja digitaaliseen siirtymään. Esimerkiksi EU:n osakemarkkinoiden arvo on alle puolet Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden arvosta suhteessa BKT:hen. Se on myös pienempi kuin Japanissa, Kiinassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Eurooppalaiset säästävät kuitenkin paljon enemmän kuin amerikkalaiset.

Velvollisuutemme on varmistaa, että eurooppalaiset yritykset löytävät etsimänsä rahoitusmahdollisuudet EU:sta. Tarvitsemme pääomamarkkinaunionin, joka kanavoi Euroopan valtavat säästöt tulevaisuuden kasvutekijöihin. Kansallisten kehysten nykyiseen tilkkutäkkiin ja joissakin tapauksissa myös alikehittyneisiin pääomamarkkinoihin on puututtava, jotta niiden koko potentiaali voidaan hyödyntää. Tämä vahvistaa EU:n asemaa sijoituskohteena ja tekee eurosta entistä houkuttelevamman valuutan.

EU on jo toteuttanut määrätietoisia toimia pääoman sisämarkkinoiden luomiseksi. Meidän on kuitenkin tehostettava toimiamme ja kiristettävä tavoitteitamme jäljellä olevien esteiden poistamiseksi rajatylittävältä rahoitukselta ja pidemmälle menevän yhdenmukaistamisen mahdollistamiseksi. Tarvitaan muun muassa yhdenmukaisempaa maksukyvyttömyyslainsäädäntöä, helpommin saatavilla olevia taloudellisia tietoja, yksinkertaistettua pääsyä pääomamarkkinoille erityisesti pienemmille yrityksille, vankkaa markkinainfrastruktuuria ja yhtenäisempää pääomamarkkinoiden valvontaa.

Pääomamarkkinaunionin syventäminen edellyttää yhteisiä toimia, joihin osallistuvat poliittiset päättäjät ja markkinatoimijat kaikkialla unionissa. Se edellyttää vahvaa poliittista tahtoa ja sitoutumista kaikilla hallintotasoilla. Se edellyttää, että Euroopan parlamentti ja neuvostossa kokoontuvat jäsenvaltiot saavat neuvottelut keskeisistä säädösteksteistä pikaisesti päätökseen. Se edellyttää rohkeutta ja avoimuutta muutoksille. Olemme vakaasti päättäneet edistyä tässä asiassa.

Aika on ratkaisevan tärkeä tekijä. Kahden viime vuosikymmenen aikana olemme edistyneet merkittävästi Euroopan taloudellisessa yhdentymisessä, mutta nyt on aika osoittaa entistä suurempaa kunnianhimoa. Todellinen pääomamarkkinaunioni on saavutettavissa. Tulevien vuosikymmenien teollinen muutos tulee olemaan aikamme suurin. Pitkän aikavälin kilpailukykymme riippuu siitä. Meidän on varmistettava, että meillä on tarvittava pääoma sen toteuttamiseksi.

Tämä blogi julkaistiin mielipidekirjoituksena useissa sanomalehdissä ja verkkojulkaisuissa eri puolilla Eurooppaa.

Tilaa EKP:n blogi