Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Pascal Donohoe
Werner Hoyer
Charles Michel
Ursula von der Leyen
  • ECB BLOGS

Eiropas ietaupījumu novirzīšana izaugsmei

2023. gada 9. martā

Paskāls Donoho (Paschal Donohoe; Eurogrupas prezidents), Verners Hoiers (Werner Hoyer; Eiropas Investīciju bankas prezidents), Kristīne Lagarda (Christine Lagarde; ECB prezidente), Šarls Mišels (Charles Michel; Eiropadomes priekšsēdētājs) un Urzula fon der Leiena (Ursula von der Leyen; Eiropas Komisijas priekšsēdētāja)

Eiropai jāpaātrina zaļo un digitālo pārkārtošanos. Tāpēc mums jāpabeidz kapitāla tirgu savienības izveide, lai nodrošinātu efektīvu finansējumu. Šādu aicinājumu kopīgā bloga ierakstā pauduši ECB, EIB, Eiropadomes, Eiropas Komisijas un Eurogrupas vadītāji.

Eiropas Savienība ir apņēmības pilna paātrināt savu zaļo un digitālo pārkārtošanos. Mūsu šodienas lēmumi ietekmēs paaudzes nākotnē. Mūsu kolektīvā atbildība ir veikt pareizo izvēli. Eiropas nepārtrauktai labklājībai un stratēģiskajai suverenitātei nākamajās desmitgadēs ārkārtīgi svarīga būs neto nulles emisiju rūpniecības nozaru izveide, tehnoloģiskās konkurētspējas stiprināšana un piegādes ķēžu dažādošana.

Finansējuma vajadzības ir milzīgas, un lauvas tiesa būs jānodrošina no privātā kapitāla. Publisko investīciju uzdevums ir noteikt politikas virzienu un stimulēt privātā kapitāla masveida piesaistīšanu, tostarp, bet ne tikai, iesaistot Eiropas Investīciju bankas grupu un valstu attīstību veicinošās bankas.

Kapitāla tirgu savienības izveide noritējusi pārāk lēni

Vienotais tirgus ir bijis Eiropas labklājības pamatā kopš savas izveides pirms 30 gadiem, likvidējot šķēršļus tirdzniecībai Savienībā un piesaistot ārvalstu investīcijas. Turklāt vēl viens tirgus integrācijas virzītājspēks ir ekonomiskā un monetārā savienība. Tomēr mēs pārāk ilgi esam kavējušies attiecībā uz vienu būtisku stūrakmeni – kapitāla tirgu savienību.

Pašlaik Eiropā lielāko daļu investīciju finansējuma nodrošina bankas. Tomēr tās vienas pašas nevar palīdzēt ES uzvarēt globālajā sacensībā par investīcijām, jo īpaši salīdzinājumā ar ASV. Banku kredīti veido 75 % no uzņēmumu aizņēmumiem ES un obligāciju tirgi – 25 %, savukārt ASV šī situācija ir pretēja.

Mūsu jaunuzņēmumi un augošie uzņēmumi meklē kapitālu. Uzņēmumiem, jo īpaši MVU, ir grūtības atrast finansējumu – jo tas negaida tūlītēju atdevi un ir riskants – saviem nepieciešamajiem ieguldījumiem zaļās un digitālās pārkārtošanās īstenošanā. Piemēram, ES akciju tirgus kapitalizācija ir mazāka nekā puse no tās, kas ir ASV (procentos no IKP), un arī zemāka nekā Japānā, Ķīnā un Apvienotajā Karalistē. Tomēr eiropieši ietaupa daudz vairāk nekā amerikāņi.

Mūsu pienākums ir nodrošināt, lai Eiropas uzņēmumiem finansējuma iespējas, ko tie meklē, būtu šeit – Eiropas Savienībā. Mums ir vajadzīga kapitāla tirgu savienība, kas Eiropas lielos ietaupījumus novirzītu uz nākotnes izaugsmes dzinējspēkiem. Mums ir jāpārvar pašreizējā valstu sistēmu sadrumstalotība un dažos gadījumos – nepietiekami attīstītie kapitāla tirgi, lai pilnībā atraisītu to potenciālu. Tas stiprinās ES kā investīciju galamērķi un padarīs euro par vēl pievilcīgāku valūtu.

ES jau ir spērusi dažus izšķirošus soļus, lai izveidotu vienotu tirgu kapitālam. Tomēr mums ir jāpastiprina centieni un mērķtiecība novērst atlikušos šķēršļus pārrobežu finansējumam un panākt dziļāku saskaņošanu. Tas ietver saskaņotākus maksātnespējas tiesību aktus, vieglāk pieejamu finanšu informāciju, vienkāršotu piekļuvi kapitāla tirgiem (jo īpaši, kas attiecas uz mazākiem uzņēmumiem), stabilas tirgus infrastruktūras un integrētāku kapitāla tirgu uzraudzību.

Kapitāla tirgu savienības padziļināšanai ir vajadzīgi kopīgi centieni, iesaistot politikas veidotājus un tirgus dalībniekus visā Savienībā. Tam ir nepieciešama spēcīga politiskā griba un atbildība visos valdību līmeņos. Tam ir nepieciešams, lai Eiropas Parlaments un dalībvalstis Padomē steidzami pabeigtu sarunas par svarīgākajiem tiesību aktiem. Tam ir vajadzīga drosme un atvērtība pārmaiņām. Mēs esam apņēmības pilni panākt progresu.

Laiks ir ārkārtīgi svarīgs. Pēdējās divās desmitgadēs esam guvuši ievērojamus panākumus virzībā uz Eiropas finansiālo integrāciju, taču ir pienācis laiks kļūt vēl mērķtiecīgākiem. Patiesa kapitāla tirgu savienība ir rokas stiepiena attālumā. Nākamajās desmitgadēs tiks pieredzēta mūsdienu vislielākā industriālā pārveide. No tās būs atkarīga mūsu ilgtermiņa konkurētspēja. Panāksim, lai mums būtu kapitāls tās īstenošanai.

Šis ECB bloga ieraksts publicēts kā viedokļraksts dažādos laikrakstos un interneta vietnēs visā Eiropā.

Abonējiet ECB blogu