Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Pascal Donohoe
Werner Hoyer
Charles Michel
Ursula von der Leyen
  • BLOG ECB

Presmerovanie úspor Európy do rastu

9. marca 2023

Autori: Paschal Donohoe (predseda Euroskupiny), Werner Hoyer (prezident Európskej investičnej banky), Christine Lagardová (prezidentka Európskej centrálnej banky), Charles Michel (predseda Európskej rady) a Ursula von der Leyenová (predsedníčka Európskej komisie)

Európa musí urýchliť svoju zelenú a digitálnu transformáciu. V záujme jej účinného financovania je preto potrebné dobudovať úniu kapitálových trhov. V spoločnom príspevku na tento krok vyzýva päť prezidentov a predsedov ECB, EIB, Európskej rady, Európskej komisie a Euroskupiny.

Európska únia je odhodlaná urýchliť svoju zelenú a digitálnu transformáciu. To, o čom dnes rozhodneme, bude mať vplyv na budúce generácie. Našou spoločnou zodpovednosťou je rozhodnúť sa správne. Vytvorenie emisne neutrálnych odvetví, posilnenie technologickej konkurencieschopnosti a diverzifikácia dodávateľských reťazcov budú mať zásadný význam pre pokračujúcu prosperitu a strategickú suverenitu Európy v nadchádzajúcich desaťročiach.

Finančné potreby sú obrovské a najväčšia časť financií bude musieť pochádzať zo súkromného kapitálu. Úlohou verejných investícií je usmerňovať politiku a stimulovať masívny prílev súkromného kapitálu, a to aj prostredníctvom, nie však výlučne, zapojenia skupiny Európskej investičnej banky a národných podporných bánk.

V budovaní únie kapitálových trhov sme boli príliš pomalí

Jednotný trh podporuje prosperitu Európy od svojho vzniku pred 30 rokmi tým, že odstraňuje prekážky obchodu v rámci EÚ a priťahuje zahraničné investície. Hospodárska a menová únia je ďalšou hnacou silou integrácie trhu. Ale príliš dlho sme boli príliš pomalí v budovaní jedného stavebného bloku: únie kapitálových trhov.

V súčasnosti poskytujú väčšinu investičného financovania banky v Európe. Samy však nemôžu pomôcť EÚ vyhrávať v globálnych investičných pretekoch, najmä v porovnaní s USA. Bankové úvery predstavujú 75 % podnikových úverov v EÚ a trhy s dlhopismi 25 %, zatiaľ čo v USA je to naopak.

Naše startupy a scaleupy hľadajú kapitál. Podniky, najmä MSP, len s ťažkosťami nachádzajú trpezlivé a riziko znášajúce financovanie, ktoré potrebujú na investovanie do zelenej a digitálnej transformácie. Napríklad kapitalizácia akciového trhu EÚ je v percentách HDP menej ako polovičná v porovnaní s kapitalizáciou tohto trhu v Spojených štátoch a takisto nižšia ako v Japonsku, Číne a Spojenom kráľovstve. Európania však šetria oveľa viac ako Američania.

Našou povinnosťou je zabezpečiť, aby európske spoločnosti mali príležitosti na financovanie, ktoré hľadajú, tu v EÚ. Potrebujeme úniu kapitálových trhov, ktorá presmeruje obrovské úspory Európy do budúcich hnacích síl rastu. Musíme prekonať súčasnú mozaiku vnútroštátnych rámcov a v niektorých prípadoch nedostatočne rozvinuté kapitálové trhy, aby sme uvoľnili ich plný potenciál. Tým sa posilní EÚ ako investičná destinácia a euro sa stane ešte atraktívnejšou menou.

EÚ už podnikla určité rozhodné kroky pri vytváraní jednotného kapitálového trhu. Napriek tomu musíme zintenzívniť naše úsilie a naše ambície odstrániť zostávajúce prekážky cezhraničného financovania a umožniť hlbšiu harmonizáciu. Patria sem lepšie zosúladené právne predpisy o platobnej neschopnosti, ľahšie dostupné finančné informácie, zjednodušený prístup na kapitálové trhy, najmä pre menšie spoločnosti, robustná trhová infraštruktúra a integrovanejší dohľad nad kapitálovými trhmi.

Prehĺbenie únie kapitálových trhov si vyžaduje spoločné úsilie so zapojením tvorcov politík a účastníkov trhu v celej Únii. Vyžaduje si silnú politickú vôľu a zodpovednosť na všetkých úrovniach verejnej správy. Potrebuje, aby Európsky parlament a členské štáty v Rade urýchlene dokončili rokovania o kľúčových legislatívnych textoch. Vyžaduje si to odvahu a otvorenosť k zmene. Sme odhodlaní dosiahnuť pokrok.

Kľúčovým faktorom je pritom čas. V posledných dvoch desaťročiach sme dosiahli významný pokrok smerom k finančnej integrácii Európy, ale nastal čas prejaviť väčšie ambície. Skutočná únia kapitálových trhov je na dosah. V nadchádzajúcich desaťročiach dôjde k najväčšej priemyselnej transformácii našich čias. Bude od nej závisieť naša dlhodobá konkurencieschopnosť. Zabezpečme, aby sme mali kapitál na jej realizáciu.

Tento príspevok blogu ECB vyšiel v rôznych periodikách a na internetových stránkach po celej Európe.

Odoberať blog ECB