Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Pascal Donohoe
Werner Hoyer
Charles Michel
Ursula von der Leyen
  • BLOG EBC

Kierowanie europejskich oszczędności ku motorom wzrostu

9 marca 2023

Paschal Donohoe (przewodniczący Eurogrupy), Werner Hoyer (prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego), Christine Lagarde (prezes Europejskiego Banku Centralnego) Charles Michel (przewodniczący Rady Europejskiej) oraz Ursula von der Leyen (przewodnicząca Komisji)

Europa musi przyspieszyć swoją transformację ekologiczną i cyfrową. W tym celu musimy stworzyć unię rynków kapitałowych, która zapewni skuteczne finansowanie. Takie stanowisko wyrażono we wspólnym poście szefów EBC, EBI, Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Eurogrupy.

Unia Europejska jest zdecydowana, by przyspieszyć swoją transformację ekologiczną i cyfrową. To, co postanowimy dziś, będzie miało wpływ na przyszłe pokolenia. Naszym wspólnym obowiązkiem jest podjęcie właściwych decyzji. Stworzenie przemysłu neutralnego emisyjnie, podniesienie konkurencyjności technologicznej i dywersyfikacja łańcuchów dostaw będą miały zasadnicze znaczenie dla dalszego dobrobytu i suwerenności strategicznej Europy w nadchodzących dziesięcioleciach.

Potrzeby w zakresie finansowania są ogromne i w przeważającej części będzie musiał je zaspokoić kapitał prywatny. Rolą inwestycji publicznych jest nadawanie kierunku politycznego i zachęcanie do masowego przyciągania kapitału prywatnego, w tym, między innymi, dzięki zaangażowaniu Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego i krajowych banków prorozwojowych.

Budowa unii rynków kapitałowych jest zbyt powolna

Jednolity rynek, od czasu jego utworzenia 30 lat temu, wspiera dobrobyt Europy, eliminując przeszkody w handlu wewnątrz UE i przyciągając inwestycje zagraniczne. Kolejnym motorem integracji rynku jest unia gospodarcza i walutowa. Jednak zbyt długo zwlekaliśmy z zapewnieniem jednego zasadniczego elementu: unii rynków kapitałowych.

Obecnie banki w Europie zapewniają większość środków na inwestycje. Ale one same nie zdołają pomóc UE w wygraniu światowego wyścigu inwestycyjnego, zwłaszcza względem USA. W UE 75% środków pożyczanych przez przedsiębiorstwa pochodzi z kredytów bankowych, a 25% z rynków obligacji, podczas gdy w USA proporcje te są odwrotne.

Nasze przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up poszukują kapitału. Przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP, mają trudności ze znalezieniem finansowania, które pochodziłoby od cierpliwych inwestorów zdolnych do ponoszenia ryzyka, a którego potrzebują, aby inwestować w transformację ekologiczną i cyfrową. Na przykład, kapitalizacja rynku akcji w UE, wyrażona jako odsetek PKB, jest o ponad połowę mniejsza niż w Stanach Zjednoczonych, a także niższa niż w Japonii, Chinach i Zjednoczonym Królestwie. Europejczycy oszczędzają jednak znacznie więcej niż Amerykanie.

Naszym obowiązkiem jest zadbanie o to, by europejskie przedsiębiorstwa znajdowały możliwości finansowania, których szukają, tutaj, w UE. Potrzebujemy unii rynków kapitałowych, która przekieruje ogromne europejskie oszczędności ku przyszłym motorom wzrostu. Musimy przezwyciężyć problem, jakim jest mozaika krajowych systemów, a w niektórych przypadkach słabo rozwinięte rynki kapitałowe, aby uwolnić pełny potencjał tych rynków. W ten sposób wzmocnimy UE jako cel inwestycji i sprawimy, że euro stanie się jeszcze bardziej atrakcyjną walutą.

UE podjęła już pewne zdecydowane kroki w celu stworzenia jednolitego rynku kapitałowego. Musimy jednak zintensyfikować nasze wysiłki i ambicje, aby usunąć pozostałe bariery dla finansowania transgranicznego i umożliwić głębszą harmonizację. Obejmuje to dalsze zbliżenie przepisów upadłościowych, łatwiej dostępne informacje finansowe, uproszczony dostęp do rynków kapitałowych, w szczególności dla mniejszych przedsiębiorstw, solidną infrastrukturę rynkową oraz bardziej zintegrowany nadzór nad rynkami kapitałowymi.

Pogłębienie unii rynków kapitałowych wymaga wspólnego wysiłku, z udziałem decydentów politycznych i uczestników rynku w całej UE. Wymaga silnej woli politycznej i poczucia odpowiedzialności na wszystkich szczeblach rządów. Wymaga pilnego zakończenia negocjacji w sprawie kluczowych tekstów ustawodawczych przez Parlament Europejski i państwa członkowskie w Radzie. Wymaga odwagi i otwartości na zmiany. Z determinacją będziemy dążyć do tego, by prace te postępowały.

Liczy się czas. W ciągu ostatnich dwudziestu lat poczyniliśmy znaczne postępy w kierunku integracji finansowej Europy, ale nadszedł czas, aby wykazać się większą ambicją. Prawdziwa unia rynków kapitałowych jest w zasięgu ręki. W nadchodzących dziesięcioleciach nastąpi największa transformacja przemysłowa naszych czasów. Od niej zależeć będzie nasza długoterminowa konkurencyjność. Zadbajmy o to, byśmy w tym celu dysponowali odpowiednim kapitałem.

Ten post z blogu EBC ukazał się jako artykuł w portalach internetowych i gazetach w różnych krajach Europy.

Śledź blog EBC