Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Нашите инструменти на паричната политика и прегледът на стратегията

За да поддържаме цените стабилни, трябва да разполагаме с подходящи инструменти. Затова през последните години въведохме нови инструменти на паричната политика. Макар че те успешно допринесоха за поддържането на ценова стабилност и ще останат в инструментариума ни, ние внимаваме за нежелани странични ефекти.

Защо нашите инструменти на паричната политика бяха включени в прегледа на стратегията?

Ние използваме тези инструменти, за да поддържаме цените стабилни

Нашата задача е да поддържаме цените стабилни. Това означава да се погрижим инфлацията – темпът, с който цените на стоките и услугите се променят с течение на времето – да бъде винаги ниска, стабилна и предсказуема.

За да се случи това, ние се стремим да влияем върху „температурата“ на икономиката, така че условията да са оптимални. Тази температура да не е нито твърде висока, нито твърде ниска. С помощта на нашите инструменти по паричната политика и главно посредством финансовата система влияем върху „условията за финансиране“ на гражданите, предприятията и правителствата в еврозоната.

Така например, като променя лихвените си проценти, ЕЦБ може да въздейства върху това колко струва на хората да вземат пари в заем. Представете си собственици на магазин, които искат кредит от банката, за да разширят бизнеса си, или пък хора, които се нуждаят от ипотека, за да си купят дом. Въздействайки върху цената, на която могат да се вземат пари в заем, нашата парична политика влияе върху това как ние като потребители и собственици на бизнес спестяваме и инвестираме. Това от своя страна има ефект върху цените на стоките и услугите. Така, променяйки лихвените проценти, можем да въздействаме върху цените и инфлацията.

Защо ЕЦБ въведе нови инструменти на паричната политика?

Разнообразен инструментариум

Нашите лихвени проценти са само един от редицата инструменти, които използваме в паричната си политика. Представете си сандъче с различни инструменти, които се използват и в съчетание, посредством които направляваме инфлацията. През последните години добавихме в инструментариума си нови инструменти в отговор на големите промени в икономиката, които направиха по-трудна задачата ни да поддържаме ценова стабилност.

Променящият се свят наложи нови инструменти на паричната политика

Централните банки нямат контрол над тези промени, а те промениха начина, по който функционира икономиката ни. Доведоха до спад на така наречения „естествен лихвен процент“ – онзи, при който икономиката работи гладко и цените са стабилни. Ако централните банки повишат лихвените си проценти над естествения, това възпира растежа на икономиката и инфлацията обикновено спада. Ако намалят лихвените си проценти под естествения, това стимулира растежа на икономиката и инфлацията обикновено се покачва.

Тъй като има граница, до която могат да бъдат понижени лихвените проценти, спад на естествения лихвен процент означава, че централните банки имат по-малко капацитет да стимулират икономиката само посредством лихвената си политика. Това е една от причините, поради които подобно на други централни банки в целия свят ние въведохме нови инструменти на паричната политика. Те ни помагат да вършим по-добре работата си – да поддържаме цените стабилни.

Инструментите ни действат комплексно

Въведохме четири нови инструмента на паричната политика, за да осигурим достигането на положителния ефект от нея до гражданите и предприятията. Те са следните:

  • отрицателни лихвени проценти, които стимулират банките да отпускат кредити с ниски лихви, така че гражданите и предприятията да могат да заемат средства на ниска цена;
  • „ориентир за паричната политика“, който разяснява намеренията ни за паричната политика занапред в зависимост от това как се развива икономиката;
  • покупки на активи, които допринасят за стимулиране на кредитирането, разходите и инвестициите в икономиката;
  • „целеви операции по дългосрочно рефинансиране“, чрез които заемаме пари на банките при много благоприятни лихви с условието те да кредитират с тези пари гражданите и бизнеса.

Макар че всеки от инструментите е ефикасен по своему, те действат съвместно и засилват взаимно ефекта си.

Занапред ще продължим да използваме всички тези инструменти, както е необходимо. Ако е нужно, можем да разработим и нови, за да осигурим изпълнението на задачата ни да поддържаме цените стабилни.

Наблюдаваме внимателно за нежелани странични ефекти

Търсени ползи и неприемлива цена

Даваме си сметка, че политиката ни може да окаже въздействие върху други аспекти на икономиката. Действието е подобно на това на лекарство, което успешно лекува конкретно заболяване, но може да има и неблагоприятни странични ефекти. Затова лекарите следят за такива ефекти и непрекъснато преценяват дали ползите продължават да са по-големи от рисковете.

Ние следим непрекъснато за нежелани странични ефекти

По същия начин ЕЦБ внимава за нежелани странични ефекти от инструментите на паричната политика и претегля търсените ползи спрямо цената, която плащаме за тях. Един от страничните ефекти на много ниските лихвени проценти се състои в това, че гражданите не получават достатъчно доходност по средствата в спестовните си сметки. Но хората не са само спестители. Те са също така притежатели на жилища, служители, предприемачи и данъкоплатци, за които икономическите ефекти от много ниските лихвени проценти са предимно благоприятни.

Единственият начин да се върнем към по-високи лихвени проценти е да имаме растяща икономика и здравословен темп на инфлация. Към това именно е насочена нашата парична политика. Анализът в нашия преглед на стратегията потвърди, че ползите от инструментите на паричната политика за икономиката като цяло са по-големи от цената им. Ще продължим и занапред да следим за нежелани странични ефекти.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Оценка на ефективността, ефикасността и потенциалните странични ефекти на инструментите на паричната политика на ЕЦБ от 2014 г. насам
ПРЕГЛЕД НА СТРАТЕГИЯТА
Търсите повече информация?