Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Naši instrumenti denarne politike in pregled strategije

Da bi cene ohranjali stabilne, potrebujemo prava orodja. Zato smo v zadnjih letih uvedli nove instrumente denarne politike. Čeprav so nam ti pomagali ohranjati cenovno stabilnost in bodo ostali v našem naboru orodij, opazujemo tudi, če bi se morda pojavili neželeni stranski učinki.

Zakaj so bili instrumenti denarne politike del pregleda strategije?

Z instrumenti pomagamo ohranjati cenovno stabilnost

Naša naloga je, da ohranjamo stabilnost cen. V ta namen skrbimo, da inflacija – stopnja, po kateri se s časom spreminja splošna raven cen izdelkov in storitev – ostaja nizka, stabilna in predvidljiva.

Da bi bili pri tem uspešni, skušamo vplivati na »temperaturo« gospodarstva in zagotavljati, da so razmere ravno prave. Da torej ni ne prevroče in ne premrzlo. S pomočjo naših instrumentov denarne politike in predvsem prek finančnega sistema vplivamo na »pogoje financiranja« ljudi, podjetij in vlad v euroobmočju.

ECB lahko na primer s prilagajanjem svojih obrestnih mer vpliva na to, po kakšni ceni si lahko ljudje izposodijo denar. Denimo lastniki trgovin, ki potrebujejo kredit, da bi razširili poslovanje, ali mlade družine, ki želijo hipoteko za nakup hiše. S tem, ko vpliva na ceno posojil, naša denarna politika posredno vpliva na to, koliko ljudje – kot potrošniki ali lastniki podjetij – trošijo in vlagajo. To pa po drugi strani vpliva na to, koliko stvari stanejo. Tako lahko s spreminjanjem obrestnih mer vplivamo na cene in inflacijo.

Zakaj je ECB uvedla nove instrumente denarne politike?

Orodjarna polna različnih orodij

Obrestne mere so samo eden od številnih instrumentov, ki jih uporabljamo pri izvajanju denarne politike. Pomislite na orodjarno, polno različnih orodij, s katerimi si pomagamo, tudi v kombinaciji, da bi usmerjali inflacijo. V zadnjih letih smo v našo orodjarno dodali nove instrumente, da bi se odzvali na velike spremembe v gospodarstvu, zaradi katerih je naša naloga ohranjanja cenovne stabilnosti postala zahtevnejša.

Novi instrumenti denarne politike zaradi sprememb v svetu

Te spremembe so zunaj nadzora centralnih bank in so spremenile delovanje našega gospodarstva. Zaradi njih je upadla tako imenovana »naravna obrestna mera« – obrestna mera, pri kateri gospodarstvo gladko teče, cene pa so stabilne. Če centralne banke zvišajo svoje obrestne mere nad naravno obrestno mero, se gospodarska rast upočasni in inflacija se ponavadi zniža. Če centralne banke znižajo obrestne mere pod naravno obrestno mero, se rast gospodarstva pospeši in inflacija se ponavadi zviša.

Ker obstaja spodnja meja, do katere lahko grejo obrestne mere, padec naravne obrestne mere pomeni, da imajo centralne banke manj manevrskega prostora, da bi gospodarstvo spodbudile samo s politiko obrestnih mer. To je eden od razlogov, zakaj smo tako kot druge centralne banke po svetu uvedli nove instrumente denarne politike. Pomagajo nam, da bolje opravljamo svoje delo: ohranjati cenovno stabilnost.

Naši instrumenti delujejo skupaj

Uvedli smo štiri nove instrumente denarne politike, da bi pozitivni učinek naše denarne politike dosegel ljudi in podjetja. To so:

  • naše negativne obrestne mere, ki spodbujajo banke, da posojajo po nizkih obrestnih merah, tako imajo ljudje in podjetja dostop do poceni posojil;
  • naša »prihodnja usmeritev«, s katero jasno izražamo, kakšno denarno politiko bomo izvajali glede na gospodarska gibanja;
  • naši nakupi vrednostnih papirjev, ki prispevajo k povečanju posojanja, potrošnje in naložb v gospodarstvu;
  • naše »ciljno usmerjene operacije dolgoročnejšega refinanciranja«, s katerimi bankam posojamo denar po zelo ugodnih obrestnih merah, pod pogojem, da ta denar posojajo ljudem in podjetjem.

Čeprav je vsak od teh instrumentov učinkovit na svoj način, vsi delujejo skupaj in se medsebojno krepijo.

Vse te instrumente bomo po potrebi uporabljali tudi v prihodnje. Če bo potrebno, lahko razvijemo tudi nova orodja, da bi lahko izpolnjevali svojo nalogo ohranja cenovne stabilnosti.

Pozorni smo na nenamerne stranske učinke

Želene koristi in neželeni stroški

Zavedamo se, da naša politika lahko vpliva na druge dele gospodarstva. To je precej podobno kot zdravilo, ki je učinkovito pri zdravljenju bolezni, vendar ima lahko neželene stranske učinke. Zdravniki so zato pozorni na takšne stranske učinke in redno preverjajo, ali koristi še vedno odtehtajo tveganja.

Ves čas pazimo, da se ne pojavijo neželeni stranski učinki

Podobno je ECB pozorna na morebitne neželene stranske učinke instrumentov denarne politike in ocenjuje želene koristi v primerjavi z neželenimi stroški. En stranski učinek zelo nizkih obrestnih mer je, da ljudje ne dobijo veliko donosa od denarja na varčevalnih računih. To drži, vendar ljudje niso samo varčevalci. So tudi lastniki stanovanj, zaposleni, podjetniki in davkoplačevalci, in zanje so bili gospodarski učinki naših zelo nizkih obrestnih mer večinoma pozitivni.

Edini način za vrnitev k višjim obrestnim meram je gospodarska rast in zdrava stopnja inflacije. K temu cilju je usmerjena tudi naša denarna politika. Analiza v pregledu strategije je potrdila, da so pozitivni učinki naših instrumentov denarne politike na gospodarstvo kot celoto večji od stroškov, ki jih povzročajo. Tudi v prihodnje bomo pozorno spremljali, če se bodo pojavili nezaželeni stranski učinki.

VEČ
Assessing the efficacy, efficiency and potential side effects of the ECB’s monetary policy instruments since 2014
PREGLED STRATEGIJE
Bi radi še več informacij?