Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Rahapolitiikan välineistö osana strategian uudelleenarviointia

Hintojen pitäminen vakaina vaatii oikeanlaiset välineet. Viime vuosina on siksi otettu käyttöön uusia rahapolitiikan välineitä. Niiden avulla hinnat on pidetty vakaina, ja ne jäävät osaksi rahapolitiikan välineistöämme. Pidämme kuitenkin silmällä mahdollisia ei-toivottuja sivuvaikutuksia.

Miksi strategian uudelleenarvioinnissa käsiteltiin myös rahapolitiikan välineistöä?

Välineistä on apua hintojen pitämisessä vakaina

EKP:n tehtävänä on pitää hinnat vakaina. Inflaatio eli se, miten nopeasti tavaroiden ja palvelujen hinnat muuttuvat taloudessa ajan myötä, pyritään pitämään hitaana, vakaana ja ennustettavana.

Sitä varten talouden on oltava sopivassa vireessä. Se ei saa ylikuumentua, muttei myöskään hyytyä. Rahapolitiikan välineet vaikuttavat lähinnä rahoitusjärjestelmän välityksellä euroalueen asukkaiden, yritysten ja valtioiden rahoitusoloihin.

Muuttamalla ohjauskorkojaan EKP voi vaikuttaa siihen, kuinka kallista lainan ottaminen on esimerkiksi asunnon ostajille tai kauppiaille, jotka haluavat laajentaa yritystään. Rahapolitiikka vaikuttaa rahan lainaamisen kustannuksiin ja sitä kautta ostopäätöksiin ja yritysten investointeihin. Se, miten paljon kuluttajat ja yritykset ostavat, vaikuttaa tuotteiden hintoihin. Voimme siis vaikuttaa hintoihin ja inflaatioon muuttamalla korkoja.

Miksi EKP otti käyttöön uusia rahapolitiikan välineitä?

Monipuolinen välineistö

Ohjauskorot ovat vain yksi monista käyttämistämme rahapolitiikan välineistä. Monipuolinen välineistö auttaa meitä ohjaamaan inflaatiokehitystä. Viime vuosina välineistöä on laajennettu, sillä taloudessa on tapahtunut suuria muutoksia, jotka ovat tehneet hintavakauden ylläpitämisestä yhä haastavampaa.

Maailman muuttuessa rahapolitiikan välineistökin muuttuu

Talouden toiminta on muuttunut tavoilla, joihin keskuspankit eivät voi vaikuttaa. Kehityksen myötä talouden niin sanottu luonnollinen korko on nyt matalampi kuin ennen. Kun taloudessa vallitsee sen luonnollinen korkotaso, talous toimii hyvin ja hinnat pysyvät vakaina. Jos keskuspankit nostavat korot luonnollista korkoa korkeammiksi, talouskasvu vaimenee ja inflaatio yleensä hidastuu. Jos keskuspankit laskevat korot luonnollista korkoa matalammiksi, talous kasvaa nopeammin ja inflaatio yleensä kiihtyy.

Korkoja ei kuitenkaan voi laskea loputtomiin, joten kun luonnollinen korko on matala, keskuspankeilla on vain vähän liikkumavaraa, kun ne haluavat tukea talouskasvua korkopolitiikalla. Siksi EKP ja muut keskuspankit eri puolilla maailmaa ovat ottaneet käyttöön uudenlaisia rahapolitiikan välineitä. Uusien välineiden avulla niiden on helpompi hoitaa tehtäväänsä ja pitää hinnat vakaina.

Välineet tukevat toisiaan

Olemme ottaneet käyttöön neljänlaisia uusia välineitä varmistaaksemme, että rahapolitiikan myönteinen vaikutus välittyy kuluttajille ja yrityksille.

  • Negatiivisten korkojen ansiosta pankit voivat myöntää edullista lainaa yrityksille ja kuluttajille.
  • Ennakoivalla viestinnällä kerrotaan selkeästi, miten rahapolitiikkaa on tarkoitus vastaisuudessa harjoittaa talouskehityksestä riippuen.
  • Omaisuuserien ostoilla edistetään luotonantoa, kulutusta ja investointeja taloudessa.
  • Kohdennetuissa pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissamme pankit saavat lainaa erittäin edullisesti sillä edellytyksellä, että ne puolestaan lainaavat saamansa varat kuluttajille ja yrityksille.

Kukin välineistä on tehokas jo itsessään, mutta yhdessä ne tukevat toisiaan.

Käytämme jatkossakin kaikkia välineitä tilanteen mukaan. Kehitämme tarvittaessa myös uusia välineitä voidaksemme pitää hinnat vakaina tehtävämme mukaisesti.

Olemme valppaina ei-toivottujen sivuvaikutusten varalta

Edut ja kustannukset

Olemme tietoisia siitä, että rahapolitiikalla voi olla monenlaisia vaikutuksia taloudessa. Se on tehokas lääke tiettyihin talouden ongelmiin, mutta sillä voi olla odottamattomia sivuvaikutuksia. Siksi on tärkeää seurata tilannetta ja varmistaa, että toimien edut ovat suuremmat kuin niiden kustannukset.

Pidämme silmällä mahdollisia sivuvaikutuksia

EKP tarkkailee rahapolitiikan välineiden toimintaa valppaasti, sillä hyödyn on oltava suurempi kuin mahdollisten ei-toivottujen kustannusten. Kun korot pysyvät hyvin matalina, ihmiset eivät saa enää tuottoa tilillä oleville säästöilleen. Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan säästä. Matalista koroista on ollut hyvin paljon etua monelle asunnon ostajalle, työntekijälle, yrittäjälle ja veronmaksajalle.

Korkotaso voi nousta vasta, kun talous kasvaa ja inflaatiovauhti kohenee. Rahapolitiikalla pyritään parantamaan tilannetta. Saimme strategian uudelleenarvioinnissa vahvistuksen sille, että rahapolitiikan välineillä on ollut kaiken kaikkiaan myönteinen vaikutus talouteen. Olemme kuitenkin jatkossakin valppaina mahdollisten ei-toivottujen sivuvaikutusten varalta.

LUE LISÄÄ
Assessing the efficacy, efficiency and potential side effects of the ECB’s monetary policy instruments since 2014
STRATEGIAN UUDELLEENARVIOINTI
Luettavaa aiheesta