Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Naše nástroje menovej politiky a revízia stratégie menovej politiky

Na udržiavanie stabilných cien potrebujeme mať k dispozícii tie správne nástroje. Preto sme v posledných rokoch zaviedli nové nástroje menovej politiky. Tieto nástroje účinne prispeli k udržiavaniu cenovej stability a zostanú súčasťou nášho súboru nástrojov. Zároveň však sledujeme prípadné neželané vedľajšie účinky.

Prečo boli naše menovopolitické nástroje súčasťou revízie stratégie menovej politiky?

Pomocou našich nástrojov udržiavame ceny stabilné

Našou úlohou je udržiavať ceny stabilné. To znamená, že dávame pozor, aby inflácia – miera zmeny cien tovarov a služieb v priebehu času – zostávala nízka, stabilná a predvídateľná.

Na tento účel sa snažíme ovplyvňovať „teplotu“ ekonomiky a zabezpečovať tie správne podmienky: nechceme, aby sa ekonomika prehriala, ani aby sa podchladila. Pomocou našich menovopolitických nástrojov a predovšetkým prostredníctvom finančného systému ovplyvňujeme „finančné podmienky“ ľudí, podnikov a vlád jednotlivých krajín v eurozóne.

Určovaním výšky úrokových sadzieb ECB máme napríklad vplyv na to, za akú cenu si ľudia požičiavajú peniaze. Napríklad majitelia obchodov, ktorí chcú pomocou bankového úveru rozšíriť podnikanie, alebo ľudia, ktorí chcú hypotéku na kúpu domu. Ovplyvňovaním ceny úverov má naša menová politika dosah na to, koľko ľudia – spotrebitelia alebo vlastníci podnikov – míňajú či investujú. To sa zasa dotýka cien produktov a služieb. Určovaním výšky úrokových sadzieb teda dokážeme ovplyvňovať ceny a infláciu.

Prečo ECB zaviedla nové nástroje menovej politiky?

Súbor rôznych nástrojov

Úrokové sadzby sú len jedným z viacerých nástrojov, ktoré ECB v rámci svojej menovej politiky využíva. K dispozícii má celý súbor nástrojov, ktoré používa, a to aj v kombinácii, na usmerňovanie inflácie. V reakcii na veľké zmeny v ekonomike, ktoré plnenie našej úlohy – udržiavanie cenovej stability – sťažili, sme v posledných rokoch do nášho súboru zaradili nové nástroje.

Zavedenie nových nástrojov menovej politiky v reakcii na meniaci sa svet

Tieto zmeny zmenili spôsob fungovania hospodárstva, no sú mimo kontroly centrálnych bánk. Viedli k pádu tzv. „prirodzenej úrokovej sadzby“, t. j. sadzby, pri ktorej je ekonomika v rovnováhe a ceny sú stabilné. Ak centrálne banky zvýšia svoje úrokové sadzby nad úroveň prirodzenej sadzby, dôjde k pribrzdeniu rastu v ekonomike a inflácia má tendenciu klesať. Ak svoje sadzby znížia pod túto úroveň, výsledkom je podpora hospodárskeho rastu, pričom inflácia má tendenciu rásť.

Keďže priestor na znižovanie úrokových sadzieb je obmedzený, pokles prirodzenej úrokovej sadzby znamená, že centrálne banky majú na stimuláciu ekonomiky len pomocou politiky úrokových sadzieb obmedzené možnosti. To je jeden z dôvodov, prečo ECB podobne ako ďalšie centrálne banky vo svete zaviedla nové nástroje menovej politiky. Pomáhajú nám lepšie si plniť našu úlohu: udržiavať ceny stabilné.

Spoločné pôsobenie našich nástrojov

S cieľom zabezpečiť, aby sa pozitívne účinky našej menovej politiky dostali k ľuďom a podnikom, sme zaviedli štyri nové nástroje menovej politiky. Patria medzi ne:

  • záporné úrokové sadzby, ktoré banky motivujú požičiavať prostriedky s nižším úrokom, aby mali ľudia a podniky k dispozícii lacné úvery;
  • signalizácia budúceho nastavenia menovej politiky, prostredníctvom ktorej objasňujeme naše budúce zámery v oblasti menovej politiky v závislosti od vývoja ekonomiky;
  • nákup aktív, ktorý v ekonomike prispieva k podpore úverovania, spotreby a investícií;
  • cielené dlhodobejšie refinančné operácie, v rámci ktorých bankám za veľmi výhodné sadzby požičiavame prostriedky pod podmienkou, že ich formou úverov posunú ďalej ľuďom a podnikom.

Hoci sú naše nástroje účinné každý svojím spôsobom, pôsobia všetky spoločne a navzájom sa posilňujú vo svojom účinku.

Všetky tieto nástroje budeme podľa potreby používať aj v budúcnosti. Ak to bude nevyhnutné v záujme plnenia našej úlohy, ktorou je udržiavanie cenovej stability, môžeme vyvinúť aj ďalšie nástroje.

Sledujeme prípadné neželané vedľajšie účinky

Želané prínosy a neplánované náklady

Zároveň sme si vedomí aj možných účinkov našej politiky na ďalšie časti ekonomiky. Je to ako s liekom, ktorý zaberá pri liečbe konkrétnej choroby, no môže mať aj neželané vedľajšie účinky. Lekári preto tieto účinky sledujú a posudzujú, či pozitívne účinky lieku prevažujú nad rizikami.

Priebežné monitorovanie neželaných vedľajších účinkov

Podobne aj ECB sleduje možné neželané vedľajšie účinky svojich menovopolitických nástrojov a posudzuje ich prínosy v porovnaní s ich neplánovanými nákladmi. Jedným z vedľajších účinkov veľmi nízkych úrokových sadzieb je, že ľudia zo svojich úspor v banke nedostávajú takmer žiadny úrok. Ľudia však nie sú len sporitelia. Sú tiež majitelia nehnuteľností, zamestnanci, podnikatelia a daňoví poplatníci, pre ktorých boli ekonomické účinky našich veľmi nízkych úrokových sadzieb väčšinou prospešné.

Návrat k vyšším úrokovým sadzbám je možný len za predpokladu hospodárskeho rastu a zdravej miery inflácie. Presne to je cieľom našej menovej politiky. Analýza revízie našej stratégie menovej politiky potvrdila, že pozitívne účinky našich menovopolitických nástrojov na ekonomiku boli väčšie ako náklady s nimi spojené. Neželané účinky našich nástrojov budeme sledovať aj v budúcnosti.

VIAC INFORMÁCIÍ
Hodnotenie účinnosti, efektívnosti a potenciálnych vedľajších účinkov menovopolitických nástrojov ECB od roku 2014
REVÍZIA STRATÉGIE
Máte záujem o viac informácií?