Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Naše nástroje měnové politiky a přezkum strategie

K udržení stabilních cen potřebujeme správné nástroje. Proto jsme v posledních letech zavedli nové nástroje měnové politiky. I když byly úspěšné a cenovou stabilitu nám pomohly udržovat, a zůstanou tedy součástí souboru našich nástrojů, sledujeme také případné nežádoucí vedlejší účinky.

Proč byly nástroje naší měnové politiky součástí přezkumu strategie?

Naše nástroje nám pomáhají udržovat ceny stabilní

Naším úkolem je udržet ceny stabilní. Zajišťujeme tedy, aby inflace – tedy míra změn cen zboží a služeb v průběhu času – zůstávala nízká, stabilní a předvídatelná.

Za tímto účelem se snažíme ovlivňovat „teplotu“ ekonomiky a zajistit, aby byly její podmínky tak akorát. Nesmí se přehřívat, ani prochladnout. S pomocí nástrojů naší měnové politiky, a zejména prostřednictvím finančního systému, ovlivňujeme „podmínky financování“ nabízené lidem, podnikům a vládám v eurozóně.

Například úpravou svých úrokových sazeb může ECB ovlivnit, jak je pro lidi nákladné půjčovat si peníze. Vezměme si například majitele obchodů, kteří chtějí bankovní úvěr na rozšíření svého podnikání, nebo zájemce o hypotéku na koupi domu. Tím, že ovlivňujeme, kolik stojí půjčit si peníze, má naše měnová politika dopad na to, kolik utrácíme a investujeme – ať už jako spotřebitelé, nebo majitelé podniků. To zase ovlivňuje, kolik různé věci stojí. Změnou úrokových sazeb tedy můžeme ovlivnit ceny a inflaci.

Proč ECB zavedla nové nástroje měnové politiky?

Soubor různých nástrojů

Naše úrokové sazby jsou jen jedním z několika nástrojů, které pro naši měnovou politiku používáme. Představte si soubor různorodých nástrojů, které se i kombinují, aby nám inflaci pomáhaly řídit. V posledních letech jsme do našeho souboru doplnili nové nástroje v reakci na velké změny v ekonomice, v jejichž důsledku je náš úkol udržovat cenovou stabilitu náročnější.

Měnící se svět přinesl nové nástroje měnové politiky

Tyto změny jsou mimo kontrolu centrálních bank a v jejich důsledku funguje naše ekonomika jinak. Vedly k poklesu tzv. „přirozené úrokové míry“ – úrokové sazby, při níž ekonomika hladce funguje a ceny jsou stabilní. Pokud centrální banky zvýší své úrokové sazby nad přirozenou míru, omezí růst ekonomiky a inflace má sklon klesat. Pokud centrální banky sníží své úrokové sazby pod tuto přirozenou míru, podpoří růst ekonomiky a inflace má sklon růst.

Vzhledem k tomu, že existuje určitá hranice, jak nízko mohou úrokové sazby jít, pokles přirozené úrokové míry znamená, že centrální banky mají méně prostoru, aby stimulovaly své ekonomiky pouze pomocí základních úrokových sazeb. To je jeden z důvodů, proč jsme stejně jako jiné centrální banky po celém světě zavedli nové nástroje měnové politiky. Pomáhají nám při našem úkolu udržovat ceny stabilní.

Naše nástroje jsou uplatňovány souběžně

Zavedli jsme čtyři nové nástroje měnové politiky, abychom zajistili, že pozitivní dopad naší měnové politiky se dostane k lidem a podnikům. Jmenovitě:

  • naše záporné úrokové sazby, které povzbuzují banky k tomu, aby půjčovaly za nízké sazby, aby si lidé a podniky mohli levně půjčovat,
  • naše „signalizace měnové politiky“, jejímž prostřednictvím jasně vyjadřujeme své záměry ohledně budoucí měnové politiky v závislosti na vývoji ekonomiky,
  • naše nákupy aktiv, které pomáhají zvyšovat úvěrování, výdaje a investice do ekonomiky,
  • naše „cílené dlouhodobější refinanční operace“, jimiž půjčujeme peníze bankám za velmi příznivé sazby pod podmínkou, že tyto peníze půjčí lidem a podnikům.

I když je každý z našich nástrojů účinný sám o sobě, jejich souběžným uplatněním se zvyšuje dopad každého z nich.

Všechny tyto nástroje budeme nadále podle potřeby používat i v budoucnu. Bude-li třeba, můžeme připravit dodatečné nástroje, abychom zajistili plnění našeho úkolu udržovat ceny stabilní.

Sledujeme, zda nevznikají nezamýšlené vedlejší účinky

Požadované přínosy a nežádoucí náklady

Jsme si také vědomi, že naše politika může mít dopad na jiné části ekonomiky. Podobá se léku, který zabírá na určité onemocnění, ale může mít také nežádoucí vedlejší účinky. Lékaři proto tyto účinky sledují a průběžně posuzují, zda přínosy stále převažují nad riziky.

Neustále dáváme pozor na nežádoucí vedlejší účinky

Podobně také ECB dává pozor, jestli nástroje naší měnové politiky nemají nezamýšlené vedlejší účinky, a hodnotí požadované přínosy ve srovnání s nežádoucími náklady. Jedním z vedlejších účinků velmi nízkých úrokových sazeb je, že spořicí účty lidem nenesou žádné velké úroky. Ale lidé nejsou jen střadateli. Jsou také majiteli domů, zaměstnanci, podnikateli a daňovými poplatníky, pro něž byly ekonomické účinky našich velmi nízkých úrokových sazeb většinou přínosné.

Jediný způsob, jak se vrátit k vyšším úrokovým sazbám, je mít rostoucí ekonomiku a zdravou míru inflace. O to naše měnová politika usiluje. Naše analýza v rámci přezkumu strategie potvrdila, že přínosy nástrojů naší měnové politiky pro ekonomiku jako celek převážily nad jejími náklady. Na nežádoucí vedlejší účinky budeme dávat pozor i v budoucnu.

PŘEČTĚTE SI VÍCE
Posouzení účinnosti, efektivnosti a možných vedlejších účinků nástrojů měnové politiky ECB od roku 2014
PŘEZKUM STRATEGIE
Potřebujete více informací?