Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP rahapoliitika instrumendid ja rahapoliitika strateegia läbivaatamine

Hinnastabiilsuse tagamiseks vajame asjakohaseid vahendeid. Seetõttu oleme viimastel aastatel kasutusele võtnud uusi rahapoliitika instrumente. Need on aidanud hoida hinnad stabiilsena ja jäävad ka edaspidi meie töövahendite hulka, kuid samal ajal jälgime olukorda hoolikalt, et vältida võimalike soovimatute kõrvalmõjude teket.

Miks olid rahapoliitika strateegia läbivaatamisel vaatluse all EKP rahapoliitika instrumendid?

Kasutame rahapoliitika instrumente hinnastabiilsuse tagamiseks

EKP ülesanne on hoida hinnad stabiilsena. See tähendab, et inflatsioon (mis näitab kaupade ja teenuste hindade üldist muutumist aja jooksul) peab püsima madal, stabiilne ja prognoositav.

Selle eesmärgi saavutamiseks püüame tagada majanduses optimaalsed tingimused, nii et ei tekiks liigset kuumenemist ega jahtumist. Rahapoliitika instrumentide abil ja peamiselt finantssüsteemi kaudu mõjutame rahastamistingimusi nii euroala eraisikute, ettevõtete kui ka riikide jaoks.

Näiteks saab EKP oma baasintressimäärasid muutes mõjutada seda, kui kallis on laenata raha. See on oluline muu hulgas ettevõtjatele, kes soovivad pangalaenu abil oma äritegevust laiendada, või eluasemelaenu soovijatele kodu soetamisel. Mõjutades laenamise kulukust, avaldab meie rahapoliitika mõju ka sellele, kui palju tarbijad ja ettevõtjad kulutavad ning investeerivad. Sellel omakorda on roll kaupade ja teenuste hinnakujunduses. Seega saame intressimäärasid muutes mõjutada nii hindade kui ka inflatsiooni arengut.

Miks võttis EKP kasutusele uued rahapoliitika instrumendid?

Mitmekesised töövahendid

Intressimäärad on ainult üks vahenditest, mida EKP oma rahapoliitikas kasutab. Inflatsiooni juhtimiseks on meie käsutuses mitmekesised vahendid, mida saame vajaduse korral kasutada koostoimes muude instrumentidega. Viimastel aastatel oleme kasutusele võtnud uusi vahendeid toimetulekuks majanduses aset leidnud ulatuslike muutustega, mis on muutnud hinnastabiilsuse säilitamise ülesande keerulisemaks.

Maailmas toimuvad muutused on viinud uute rahapoliitika instrumentide kasutuselevõtuni

Keskpankadel puudub nende muutuste üle kontroll, ning samal ajal on need mõjutanud kogu majanduse toimimist. Seetõttu on alanenud nn loomulik intressimäär, mille puhul majandus toimib sujuvalt ja hinnad on stabiilsed. Kui keskpangad tõstavad oma intressimäärad loomulikust intressimäärast ülespoole, pidurdab see majanduskasvu ja inflatsioon tavaliselt aeglustub. Kui aga keskpankade kehtestatud intressimäärad on loomulikust intressimäärast madalamad, ergutab see majanduskasvu ja inflatsioon pigem kiireneb.

Intressimäära langetamisel on siiski piirid. Seetõttu tähendab loomuliku intressimäära langus, et keskpankadel on vähem tegutsemisruumi majanduse stimuleerimiseks üksnes intressipoliitika kaudu. See on üks põhjustest, miks EKP – nagu ka teised keskpangad kogu maailmas – on võtnud kasutusele uued rahapoliitika instrumendid. Need aitavad meil oma ülesannet tõhusamalt täita, st hoida hinnad stabiilsena.

Rahapoliitika instrumendid on tõhusad koostoimes

Oleme kasutusele võtnud neli uut rahapoliitika instrumenti tagamaks, et meie rahapoliitika positiivne mõju jõuaks inimeste ja ettevõteteni. Need on järgmised:

  • negatiivsed intressimäärad, mis julgustavad panku andma laenu madala intressimääraga, et üksikisikud ja ettevõtted saaksid soodsalt laenu võtta;
  • eelkommunikatsioon, mille kaudu anname teavet rahapoliitika edasiste suundumuste kohta olenevalt majanduse arengust;
  • varaostud, mis aitavad ergutada majanduses laenuandmist, kulutusi ja investeeringuid;
  • sihtotstarbelised pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid, mille kaudu laename pankadele väga soodsa intressimääraga raha tingimusel, et nad laenavad selle edasi eraisikutele ja ettevõtetele.

Ehkki iga instrument on tõhus ka eraldiseisvalt, võimendub nende mõju koostoimes.

Jätkame edaspidi kõigi nende instrumentide kasutamist vastavalt vajadusele. Kui see on asjakohane, võime välja töötada ka täiendavaid vahendeid, et täita oma ülesannet ja säilitada hinnastabiilsus.

Jälgime olukorda hoolikalt, et vältida võimalike soovimatute kõrvalmõjude teket

Oodatav kasu ja paratamatud kulud

Oleme teadlikud, et EKP poliitika võib mõjutada ka teisi majandusvaldkondi. See on nagu tõhus ravim teatavate probleemide lahendamiseks, kuid samal ajal võivad kaasneda soovimatud kõrvaltoimed. Meditsiinis jälgitakse selliseid kõrvaltoimeid hoolikalt ja hinnatakse pidevalt, kas saadav kasu kaalub üles kaasneda võivad riskid.

Analüüsime pidevalt olukorda, et vältida soovimatute kõrvalmõjude teket

EKP jälgib samuti tähelepanelikult oma rahapoliitika instrumentide soovimatuid kõrvalmõjusid ja hindab, kas oodatav kasu kaalub üles paratamatud kulud. Väga madalate intressimäärade üks kõrvaltoimeid on säästuhoiuste madal tulusus. Kuid inimesed ei tegele mitte üksnes säästmisega. Nad on lisaks ka koduomanikud, töötajad, ettevõtjad ja maksumaksjad, kelle jaoks EKP kehtestatud väga madalate intressimäärade majanduslik mõju on olnud valdavalt soodne.

Ainus viis kõrgemate intressimäärade juurde naasmiseks on majanduse elavnemise ja elujõulise inflatsioonimäära kaudu. See ongi meie rahapoliitika eesmärk. Rahapoliitika strateegia läbivaatamisel tehtud analüüs kinnitas, et meie rahapoliitika instrumentidest saadud kasu majandusele tervikuna on olnud kaasnenud kuludest suurem. Jälgime ka edaspidi tähelepanelikult võimalike soovimatute kõrvalmõjude teket.

LOE LÄHEMALT
Assessing the efficacy, efficiency and potential side effects of the ECB’s monetary policy instruments since 2014
RAHAPOLIITIKA STRATEEGIA LÄBIVAATAMINE
Soovid rohkem teada?