SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Vores pengepolitiske instrumenter og gennemgangen af den pengepolitiske strategi

Vi har brug for de rigtige værktøjer til at holde priserne stabile. Derfor har vi i de seneste år indført nye pengepolitiske instrumenter. Selvom de har været medvirkende til at fastholde prisstabilitet og fortsat vil være en del af vores værktøjskasse, holder vi øje med eventuelle uønskede bivirkninger.

Hvorfor var vores pengepolitiske instrumenter en del af gennemgangen af den pengepolitiske strategi?

Vi bruger vores instrumenter som en hjælp til at holde priserne stabile

Det er vores opgave at holde priserne stabile. Det betyder, at ECB skal sikre, at inflationen – den takt, hvormed priserne på varer og tjenesteydelser ændrer sig over tid – forbliver lav, stabil og forudsigelig.

For at kunne gøre dette forsøger vi at påvirke "temperaturen" i økonomien ved at sikre, at de helt rigtige betingelser er til stede. Økonomien må hverken være for "varm" og eller for "kold". Med hjælp fra vores pengepolitiske instrumenter, og især via det finansielle system, påvirker vi "finansieringsforholdene" for mennesker, virksomheder og regeringer i euroområdet.

Ved at ændre sine renter kan ECB fx påvirke, hvor dyrt det er for folk at låne penge. Tag fx butiksejere, der gerne vil optage et banklån til at udvide deres forretning, eller folk, der vil have et boliglån til at købe et hus. Ved at påvirke, hvor meget det koster at låne penge, har vores pengepolitik indflydelse på, hvor meget vi – som forbrugere eller virksomhedsejere – bruger og investerer. Dette påvirker efterfølgende priserne. Ved at ændre renten kan vi altså påvirke priser og inflation.

Hvorfor indførte ECB nye pengepolitiske instrumenter?

En værktøjskasse, der er fyldt med forskellige værktøjer

Renterne er blot et af flere instrumenter, som vi bruger i pengepolitikken. Tænk på en værktøjskasse fyldt med forskellige værktøjer, der bruges, også i forskellige kombinationer, til at hjælpe os med at styre inflationen. I de senere år har vi tilføjet nye instrumenter til vores værktøjskasse. Det er sket som en reaktion på store ændringer i økonomien, der har givet os flere udfordringer, når vi udfører vores opgave med at fastholde prisstabilitet.

En verden i forandring har medført nye pengepolitiske instrumenter

Disse ændringer ligger uden for centralbankernes kontrol, og de har ændret den måde, vores økonomi fungerer på. De har medført et fald i den såkaldte "naturlige rente" – den rente, der gør, at økonomien fungerer gnidningsløst, og priserne er stabile. Hvis centralbankerne hæver deres renter, så de ligger over den naturlige rente, bremser det væksten i økonomien, og inflationen har tendens til at falde. Hvis centralbankerne nedsætter deres renter, så de ligger under den naturlige rente, sætter det skub i væksten i økonomien, og inflationen har tendens til at stige.

Da der er en grænse for, hvor lave renterne kan blive, betyder et fald i den naturlige rente, at centralbankerne har mindre råderum til at stimulere deres økonomi ved hjælp af rentepolitikken alene. Det er en af grundene til, at vi, ligesom andre centralbanker rundt omkring i verden, har indført nye pengepolitiske instrumenter. Ved hjælp af dem kan vi bedre udføre vores arbejde, dvs. holde priserne stabile.

Vores instrumenter arbejder sammen

For at sikre, at den positive virkning af vores pengepolitik når ud til mennesker og virksomheder, har vi indført fire nye pengepolitiske instrumenter. De omfatter:

  • vores negative renter, som tilskynder bankerne til at yde lån til lave renter, så mennesker og virksomheder kan låne billigt.
  • vores "forward guidance", hvor vi redegør for vores hensigter med hensyn til den fremtidige pengepolitik, afhængig af hvordan økonomien udvikler sig.
  • vores opkøb af aktiver, som er med til at sætte skub i långivningen, forbruget og investeringerne i økonomien.
  • vores "målrettede langfristede markedsoperationer", hvor vi låner penge til bankerne til meget gunstige renter på den betingelse, at de låner pengene videre til mennesker og virksomheder.

Samtidig med at de enkelte instrumenter er effektive på hver deres måde, arbejder de også sammen for at styrke hinandens virkning.

Fremover vil vi fortsætte med at bruge alle disse instrumenter, når det er nødvendigt. Hvis der er behov for det, kan vi også udvikle yderligere redskaber, så vi kan sikre, at vi leverer det, vi har fået til opgave, nemlig stabile priser.

Vi holder øje med eventuelle utilsigtede bivirkninger

Ønskede fordele og uønskede omkostninger

Vi er opmærksomme på, at vores politik kan påvirke andre dele af økonomien. Det er lidt ligesom medicin, der er effektiv i behandlingen af en bestemt sygdom, men som også kan have uønskede bivirkninger. Derfor holder lægerne øje med sådanne virkninger og vurderer løbende, om fordelene stadig opvejer risiciene.

Vi er hele tiden på vagt over for uønskede bivirkninger

På samme måde er ECB på vagt over for eventuelle utilsigtede bivirkninger af vores pengepolitiske instrumenter og vurderer de ønskede fordele i forhold til uønskede omkostninger. En af bivirkningerne af meget lave renter er, at folk ikke får særlig meget i rente på de penge, de har stående på deres opsparingskonto. Men folk er ikke kun sparere. De er også boligejere, arbejdstagere, iværksættere og skatteydere, og for dem har vores meget lave renter for det meste haft gavnlige økonomiske virkninger.

Den eneste måde, vi kan vende tilbage til højere renter på, er ved at have en voksende økonomi og sunde inflationsrater. Det er det, vores pengepolitik sigter mod. Vores analyse under gennemgangen af den pengepolitiske strategi bekræftede, at vores pengepolitiske instrumenter har medført flere fordele end omkostninger for økonomien som helhed. Vi vil fortsætte med at holde øje med uønskede bivirkninger i fremtiden.

LÆS MERE
En vurdering af ECB's pengepolitiske instrumenters effektivitet, virkninger og potentielle bivirkninger siden 2014
GENNEMGANG AF DEN PENGEPOLITISKE STRATEGI
Vil du gerne vide mere?