Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Våra penningpolitiska instrument och strategiöversynen

För att hålla priserna stabila behöver vi ha rätt verktyg. Därför har vi under de senaste åren introducerat nya penningpolitiska instrument. Även om dessa har varit framgångsrika för att upprätthålla prisstabilitet, har ECB-rådet upprepat vikten av att undvika oönskade sidoeffekter.

Varför ingick våra penningpolitiska instrument i strategiöversynen?

Vi använder våra instrument för att hålla priserna stabila

Vårt jobb är att hålla priserna stabila. Det innebär att se till att inflationen – den takt med vilken de totala priserna på varor och tjänster förändras över tiden – förblir låg, stabil och förutsägbar.

För att lyckas försöker vi påverka ekonomins ”temperatur” och se till att förutsättningarna är rätt. Inte för varmt och inte för kallt. Med hjälp av våra penningpolitiska instrument, och huvudsakligen det finansiella systemet, påverkar vi ”finansieringsförhållandena” för människor, företag och regeringar i euroområdet.

ECB kan t.ex. genom att justera sina styrräntor påverka hur dyrt det är för människor att låna pengar. Tänk på affärsägare som vill ha ett banklån för att utvidga sin verksamhet, eller människor som vill ha ett bolån för att köpa hus. Genom att påverka hur mycket det kostar att låna pengar påverkar vår penningpolitik hur mycket vi – konsumenter eller företagsägare – konsumerar och investerar. Detta påverkar i sin tur hur mycket saker och ting kostar. Genom att ändra räntorna kan vi påverka priser och inflation.

Varför introducerade ECB nya penningpolitiska instrument?

En verktygslåda full av olika verktyg

Våra räntor är bara ett av flera instrument i vår penningpolitik. Tänk på en verktygslåda med olika verktyg som används, även tillsammans, för att styra inflationen. De senaste åren har vi lagt till nya instrument i verktygslådan eftersom stora förändringar i ekonomin har gjort vår uppgift att upprätthålla prisstabilitet mer utmanande.

En föränderlig värld har lett fram till nya penningpolitiska instrument

Dessa förändringar ligger utanför centralbankernas kontroll, och de har förändrat hur vår ekonomi fungerar. De har lett till en sänkning av den s.k. ”naturliga räntan” – den ränta till vilken ekonomin fungerar smidigt och priserna är stabila. Om centralbankerna höjer sina räntor över den naturliga räntan, hämmas tillväxten i ekonomin och inflationen tenderar att sjunka. Om centralbankerna sänker sina räntor under den naturliga räntan, stärks tillväxten i ekonomin och inflationen tenderar att stiga.

Eftersom det finns en gräns för hur lågt räntor kan gå innebär en sänkning av den naturliga räntan att centralbankerna har mindre utrymme att stimulera ekonomin enbart med räntepolitikens hjälp. Detta är en av anledningarna till varför vi, liksom andra centralbanker runt om i världen, har infört nya penningpolitiska instrument. De hjälper oss att göra vårt jobb bättre: att hålla priserna stabila.

Våra instrument fungerar tillsammans

Vi har introducerat fyra nya penningpolitiska instrument för att se till att den positiva effekten av vår penningpolitik når människor och företag. Dessa omfattar:

  • våra negativa räntor, som uppmuntrar bankerna att låna ut till låga räntor så att människor och företag kan låna billigt.
  • vår ”framåtblickande vägledning”, där vi klargör våra avsikter för den framtida penningpolitiken beroende på hur ekonomin utvecklas.
  • våra tillgångsköp, som bidrar till att öka utlåning, konsumtion och investeringar i ekonomin
  • våra ”riktade långfristiga refinansieringstransaktioner”, där vi lånar ut pengar till banker till mycket förmånliga räntor på villkor att de lånar ut dessa pengar till människor och företag.

Samtidigt som vart och ett av våra instrument är effektivt på sitt eget sätt samverkar de alla och stärker varandras genomslag.

Vi kommer att fortsätta att tillämpa samtliga av dessa instrument vid behov. Om det krävs kan vi även utveckla nya verktyg för att upprätthålla prisstabilitet.

Vi håller koll på eventuella oavsiktliga sidoeffekter

Önskade resultat och oönskade kostnader

Vi är också medvetna om att vår policy kan påverka andra delar av ekonomin. Det är lite som läkemedel som är effektivt vid behandling av en viss sjukdom men också kan ha ovälkomna biverkningar. Läkarna håller därför ett öga på sådana effekter och bedömer kontinuerligt om fördelarna fortfarande uppväger riskerna.

Vi är ständigt uppmärksamma på oönskade sidoeffekter

På samma sätt följer ECB noga eventuella oavsiktliga sidoeffekter av våra penningpolitiska instrument och bedömer de önskade fördelarna mot oönskade kostnader. En sidoeffekt av mycket låga räntor är att människor inte får mycket till avkastning på de pengarna de har på sina sparkonton. Men folk är inte bara sparare. De är också husägare, anställda, företagare och skattebetalare, för vilka de ekonomiska effekterna av våra mycket låga räntor främst har varit gynnsamma.

Det enda sättet att återgå till högre räntor är att ha en växande ekonomi och en sund inflation. Det är målet för vår penningpolitik. Vår analys för strategiöversynen har bekräftat att fördelarna för ekonomin av våra penningpolitiska instrument på det hela taget varit större än kostnaderna. Vi kommer att fortsätta att hålla utkik efter oönskade sidoeffekter i framtiden.

LÄS MER
Bedömning av ECB:s penningpolitiska instrument efter 2014 – effektivitet, ändamålsenlighet och potentiella sidoeffekter
STRATEGIÖVERSYNEN
Vill du veta mer?