Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Mūsų pinigų politikos priemonės ir strategijos peržiūra

Kad galėtume palaikyti stabilias kainas, mums reikia tinkamų priemonių. Todėl pastaraisiais metais pradėjome taikyti naujas pinigų politikos priemones. Jų pagalba pavyko palaikyti stabilias kainas, jų ir toliau neatsisakysime, tačiau stebėsime, ar nepasireiškia koks nors nepageidaujamas šalutinis poveikis.

Kodėl savo pinigų politikos priemones įtraukėme į strategijos peržiūrą?

Naudodamiesi savo priemonėmis palaikome stabilias kainas

Mūsų darbas – palaikyti kainų stabilumą. Tai reiškia, kad reikia užtikrinti, jog infliacija – rodiklis, parodantis, kaip bėgant laikui kinta prekių ir paslaugų kainų lygis – būtų nedidelė, stabili ir nuspėjama.

Kad mūsų pastangos būtų sėkmingos, siekiame daryti poveikį ekonomikos „temperatūrai“ ir taip sukurti optimalias sąlygas. Nei per karšta, nei per šalta. Naudodami savo pinigų politikos priemones ir daugiausia per finansų sistemą darome įtaką euro zonos gyventojų, įmonių ir vyriausybių finansavimo sąlygoms.

Pavyzdžiui, koreguodamas savo palūkanų normas ECB gali paveikti tai, kiek žmonėms kainuos skolintis. Pagalvokite apie parduotuvių savininkus, kurie nori paskolos verslui plėsti, arba žmones, kurie nori imti paskolą būstui įsigyti. Mūsų pinigų politika turi įtakos tam, kiek kainuoja skolintis pinigų, todėl tai turi įtakos ir tam, kiek mes – vartotojai ar įmonių savininkai – išleidžiame ir investuojame. Tai, savo ruožtu, daro poveikį kainoms. Vadinasi, keisdami palūkanų normas galime daryti poveikį kainoms ir infliacijai.

Kodėl ECB pradėjo taikyti naujas pinigų politikos priemones?

Įvairių priemonių rinkinys

Mūsų palūkanų normos tėra viena iš priemonių, kurias naudojame vykdydami pinigų politiką. Šiuos įrankius – priemones – mes naudojame ir atskirai, ir deriname tarpusavyje, kad galėtume sėkmingai valdyti infliaciją. Reaguodami į didelius ekonomikos pokyčius, dėl kurių mums tapo sunkiau palaikyti kainų stabilumą, per pastaruosius metus savo priemonių rinkinį papildėme naujomis priemonėmis.

Keičiantis pasauliui prireikė naujų pinigų politikos priemonių

Šie pokyčiai nepriklauso nuo centrinių bankų ir jie pakeitė tai, kaip veikia mūsų ekonomika. Dėl šių pokyčių sumažėjo vadinamoji natūralioji palūkanų norma, t. y. palūkanų norma, kuriai esant ekonomika veikia sklandžiai, o kainos yra stabilios. Jei centriniai bankai padidina savo palūkanų normas virš natūraliosios palūkanų normos, yra ribojamas ekonomikos augimas ir infliacija dažniausiai ima mažėti. Jei centriniai bankai sumažina savo palūkanų normas žemiau natūraliosios palūkanų normos, skatinamas ekonomikos augimas ir infliacija dažniausiai ima didėti.

Kadangi yra ribojama, kiek gali mažėti palūkanų normos, natūraliosios palūkanų normos sumažėjimas reiškia, kad centriniai bankai turi mažiau galimybių skatinti savo šalies ekonomiką vien tik palūkanų normų politikos pagalba. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl mes, kaip ir kiti centriniai bankai visame pasaulyje, įvedėme naujų pinigų politikos priemonių. Jos padeda mums geriau atlikti savo darbą – palaikyti kainų stabilumą.

Mūsų priemonės papildo viena kitą

Siekdami užtikrinti, kad teigiamas mūsų pinigų politikos poveikis pasiektų žmones ir įmones, įvedėme keturias naujas pinigų politikos priemones. Tai:

  • mūsų neigiamos palūkanų normos – jos skatina bankus skolinti mažomis palūkanomis, kad žmonės ir įmonės galėtų skolintis pigiai;
  • mūsų ateities gairės – jose aiškiai apibrėžiame, kokie yra mūsų ketinimai dėl būsimos pinigų politikos, priklausomai nuo to, kaip vystosi ekonomika;
  • mūsų vykdomi turto pirkimai – jie padeda skatinti skolinimą, išlaidas ir investicijas į ekonomiką;
  • mūsų tikslinės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos – per jas skoliname bankams labai palankiomis palūkanų normomis su sąlyga, kad jie skolins šiuos pinigus žmonėms ir įmonėms.

Nors kiekviena iš šių priemonių yra savaip veiksminga, tačiau taikomos kartu jos sustiprina viena kitos poveikį.

Visas šias priemones prireikus naudosime ir ateityje. Tam, kad galėtume atlikti savo darbą palaikyti kainų stabilumą, kilus poreikiui galime parengti ir papildomas priemones.

Stebime, kad nepasireikštų joks nenumatytas pašalinis poveikis

Norima nauda ir nepageidaujamos išlaidos

Žinome, kad mūsų politika gali daryti poveikį kitoms ekonomikos sritims. Tai kaip vaistai, kuriais sėkmingai gydoma kokia nors liga, tačiau jie gali sukelti ir nepageidaujamą šalutinį poveikį. Todėl gydytojai stebi, ar nepasireiškia toks poveikis, ir nuolat vertina, ar gaunama nauda vis dar pranoksta riziką.

Nuolat stebime, ar nepasireiškia nenumatytas šalutinis poveikis

Taip ir ECB stebi, ar nepasireiškia mūsų pinigų politikos priemonių šalutinis poveikis, ir lygina norimą naudą su nepageidaujamomis išlaidomis. Vienas iš labai žemų palūkanų normų šalutinių poveikių yra tai, kad grąža, gaunama už taupymo sąskaitose laikomus pinigus, yra nedidelė. Tačiau žmonės ne tik taupo. Jie yra ir namų savininkai, samdomi darbuotojai, verslininkai ir mokesčių mokėtojai – jiems labai žemų palūkanų normų ekonominis poveikis buvo net labai palankus.

Vienintelis būdas sugrįžti prie didesnių palūkanų normų – užtikrinti ekonomikos augimą ir tinkamas palūkanų normas. To ir siekiame savo pinigų politika. Strategijos peržiūros metu atlikta analizė patvirtino, kad mūsų pinigų politikos priemonėmis ekonomikai teikiama nauda yra didesnė negu su jomis susijusios sąnaudos. Ir ateityje stebėsime, ar nepasireikš nepageidaujamas šalutinis poveikis.

SKAITYTI DAUGIAU
Assessing the efficacy, efficiency and potential side effects of the ECB’s monetary policy instruments since 2014 (anglų k.)
STRATEGIJOS PERŽIŪRA
Norite sužinoti daugiau?