Menu

Предварителни строителни работи

Дейности по разрушаване и изкопни работи

Изпълнение на строителния изкоп (изграждане на стена чрез наклонени пилоти)

Изпълнение на строителния изкоп (изграждане на стена чрез наклонени пилоти)

© Robert Metsch

Между пролетта и есента на 2008 г. на площадката на бившата Гросмарктхале и новата сграда на Европейската централна банка (ЕЦБ) бяха извършени предварителни строителни работи като подготовка за основните строителни дейности. Това включваше изкопни дейности и работи по основите за небостъргача и подземния паркинг за персонала, както и дейности по разрушаване на части от Гросмарктхале.

Предаване на площадката

Изсушаване на тухлите

Изсушаване на тухлите

© Robert Metsch

Преди да предаде обекта на ЕЦБ, управата на град Франкфурт отговаряше за разчистването на площадката и подготовката ѝ за предаване. Тези дейности бяха извършени между пролетта и есента на 2004 г. и включваха разрушаване на сградите, които не заслужаваха да бъдат запазени: на юг от Гросмарктхале това бяха „синьото хале“, халето за вносни продукти, което е функционирало основно като депо за вносни тропически плодове, и „Ами-Хале“ (халето, използвано от американските военни части); на север от Гросмарктхале, между сградата на пазара и ул. „Зонеманщрасе“, беше разрушено и по-малкото „Халенхютен“.