Menu

Prípravné práce

Demolačné a výkopové práce

Hĺbenie šachty (stena z vŕtaných pilót)

Hĺbenie šachty (stena z vŕtaných pilót)

© Robert Metsch

Od jari do jesene 2008 prebiehali v areáli bývalej tržnice Grossmarkthalle a nového sídla Európskej centrálnej banky (ECB) prípravné stavebné práce potrebné na zahájenie hlavných stavebných prác. Ich súčasťou boli výkopové práce a postavenie základov výškovej budovy a podzemného parkoviska pre zamestnancov, ako aj zbúranie časti Grossmarkthalle.

Odovzdanie areálu

Sušenie tehál

Sušenie tehál

© Robert Metsch

Pred odovzdaním areálu ECB bolo mesto Frankfurt nad Mohanom zodpovedné za jeho vyčistenie a prípravu na odovzdanie. Tieto práce prebiehali od jari do jesene 2004 a zahŕňali demoláciu nasledujúcich budov, ktoré by nemalo zmysel zachovať: „blaue Halle“, „Importhalle“ (tá slúžila najmä ako sklad tropického ovocia) a „Ami-Halle“ (túto halu používala americká armáda), ktoré ležali na juh od Grossmarkthalle, a menších budov „Hallenhütten“ na sever od nej, medzi tržnicou a ulicou Sonnemannstrasse.