Menu

Pripravljalna dela

Čiščenje zemljišča in izkop

Izkop gradbene jame in uvrtanje pilotnih temeljev

Izkop gradbene jame in uvrtanje pilotnih temeljev

© Robert Metsch

Od spomladi do jeseni 2008 so na lokaciji nekdanje Grossmarkthalle in nove stavbe ECB potekala pripravljalna gradbena dela za pripravo zemljišča na glavna gradbena dela. Vključevala so izkop in gradnjo temeljev za nebotičnik in podzemno garažo za zaposlene, pa tudi rušenje delov Grossmarkthalle.

Predaja lokacije

Sušenje stare opeke pred ponovno uporabo

Sušenje stare opeke pred ponovno uporabo

© Robert Metsch

Mesto Frankfurt na Majni je bilo dolžno, da lokacijo pred predajo ECB očisti in pripravi za predajo. Ta dela so potekala od spomladi do jeseni 2004 in so obsegala rušenje stavb, ki jih ni bilo vredno ohraniti. Južno od Grossmarkthalle so bile to stavbe »blaue Halle«, »Importhalle«, v kateri je bilo skladišče za tropsko sadje, in »Ami-Halle«, ki so jo uporabljali vojaki ZDA, na severni strani med Grossmarkthalle in ulico Sonnemannstrasse pa manjša stavba »Hallenhütten«.