Menu

Voorbereidende bouwwerkzaamheden

Sloop- en graafwerk

Het uitgraven van de bouwput (met damwand)

Het uitgraven van de bouwput (met damwand)

© Robert Metsch

Op het terrein van de voormalige groothandelsmarkt en het nieuwe ECB-gebouw zijn tussen voor- en najaar 2008 de voorbereidende bouwwerkzaamheden uitgevoerd en is de grond bouwrijp gemaakt. Zo is graaf- en funderingswerk gedaan voor de hoogbouw en de ondergrondse personeelsparkeergarage en zijn bijgebouwen van de Großmarkthalle gesloopt.

De overdracht van het terrein

Het drogen van de bakstenen

Het drogen van de bakstenen

© Robert Metsch

Voordat de gemeente Frankfurt het terrein aan de ECB kon overdragen, moest het eerst bouwrijp gemaakt worden. In dat kader zijn tussen het voorjaar en het najaar van 2004 de gebouwen gesloopt die het behouden niet waard waren. Ten zuiden van de Großmarkthalle waren dat de 'blauwe hal', de 'importhal' (waar vooral ingevoerd tropisch fruit werd opgeslagen) en de 'Ami-Halle' (de door het Amerikaanse leger gebruikte hal); ten noorden van de Großmarkthalle, tussen de hal en de Sonnemannstraße, zijn ook de kleinere 'Hallenhütten' afgebroken.