Menu

Preliminära anläggningsarbeten

Avvecklings- och schaktningsarbeten

Schaktning av byggrop (sekantpålvägg)

Schaktning av byggrop (sekantpålvägg)

© Robert Metsch

Förberedande byggarbeten utfördes mellan våren och hösten 2008 vid f.d. grossistmarknaden där Europeiska centralbankens (ECB) nya lokaler ska uppföras. I detta arbete ingick schaktnings- och grundläggningsarbeten för höghuset och det underjordiska parkeringsgaraget samt rivningsarbeten på Grossmarkthalle.

Överlämnande av byggtomten

Torkning av tegelstenar

Torkning av tegelstenar

© Robert Metsch

Innan tomten kunde överlämnas till ECB, ansvarade Frankfurt stad för att tomten röjdes och förbereddes för överlämnandet. Dessa arbeten utfördes mellan våren och hösten 2004 och omfattade rivning av byggnader som inte skulle bevaras: söder om Grossmarkthalle var det "blaue Halle", "Importhalle", vilken fungerade som depå för inkommande tropisk frukt, och “Ami-Halle” (hall som hade använts av amerikanska soldater). Norr om Grossmarkthalle, mellan marknadshallen och Sonnemannstrasse, revs även den mindre “Hallenhütten”.