Menu

Přípravné práce

Demoliční a výkopové práce

Hloubení šachty (stěna z vrtaných pilot)

Hloubení šachty (stěna z vrtaných pilot)

© Robert Metsch

Od jara do podzimu 2008 probíhaly v areálu bývalé tržnice Grossmarkthalle a nového sídla Evropské centrální banky (ECB) přípravné stavební práce potřebné pro následné zahájení hlavních stavebních prací. Byly tak provedeny výkopové práce a vybudovány základy pro výškovou budovu a podzemní parkoviště pro zaměstnance. Proběhla také demolice části Grossmarkthalle.

Předání areálu

Vysoušení cihel

Vysoušení cihel

© Robert Metsch

Před tím, než mohlo město Frankfurt nad Mohanem tento areál předat ECB, bylo odpovědné za jeho vyčištění a přípravu na předání. V rámci těchto prací byly od jara do podzimu 2004 odstraněny následující budovy, jež by nemělo smysl zachovat: „blaue Halle“, „Importhalle“ (sloužila především jako skladiště přiváženého tropického ovoce) a „Ami-Halle“ (tuto halu používala americká armáda), jež ležely na jih od tržnice Grsosmarkthalle, a menší „Hallenhütten“ na sever od ní, mezi tržnicí a ulicí Sonnemannstrasse.