Menu

Ettevalmistustööd

Lammutamine ja kaevetööd

Kaevetööd vundamendi rajamiseks (vaiaaukude puurimine)

Kaevetööd vundamendi rajamiseks (vaiaaukude puurimine)

© Robert Metsch

2008. aasta kevadest sügiseni viidi endise Grossmarkthalle ja Euroopa Keskpanga uue hoonekompleksi krundil läbi ettevalmistavad ehitustööd üldehitustööde alustamiseks. Need hõlmasid kaeve- ja vundamenditöid kõrghoone ja töötajatele mõeldud maa-aluse parkla rajamiseks ning lammutustöid Grossmarkthalle juures.

Krundi üleandmine

Telliskivide kuivatamine

Telliskivide kuivatamine

© Robert Metsch

Enne üleandmist EKP-le kandis Frankfurdi linn hoolt krundi vabastamise ja üleandmiseks ettevalmistamise eest. Kõnealused tööd viidi läbi 2004. aasta kevadest sügiseni ning need hõlmasid mitte säilitamisväärsete hoonete lammutamist: nendeks olid Grossmarkthallest lõuna pool asunud Blaue Halle ja Importhalle, mida kasutati eelkõige imporditavate troopiliste puuviljade laona, ning Ami-Halle (turuhall, mida kasutasid USA sõjaväelased); samuti lammutati Grossmarkthallest põhja poole, turuhalli ja Sonnemannstrasse vahele jäänud väiksemad turukioskid.