Анимационен филм за ценовата стабилност, предназначен за училищата

Преподавате икономика на тийнейджъри? В такъв случай този комплект за ценовата стабилност може да ви е от полза. Той се състои от осемминутен анимационен филм, брошура за ученици, в която ценовата стабилност е обяснена по лесно разбираем начин, и по-подробна брошура за учители. Комплектът е създаден от ЕЦБ съвместно с националните централни банки от еврозоната.

Направете си DVD

Етикет

Изтеглете ISO изображение и го запишете на празен диск с програмата си за запис на DVD.