Menu

Beeldverhaal over prijsstabiliteit voor scholen

Economielessen voor jonge tieners? Dit informatiepakket over prijsstabiliteit kan daarbij helpen. Het bestaat uit een animatiefilm van 8 minuten, een brochure voor leerlingen (waarin het concept prijsstabiliteit in eenvoudige bewoordingen wordt uitgelegd) en een lerarenboek, waarin dieper op het onderwerp wordt ingegaan. Het pakket is samengesteld door de ECB in samenwerking met de nationale centrale banken van het eurogebied.

Maak uw eigen DVD

DVD-label

Download het ISO-image en brandt het met uw DVD-brander op een lege DVD.