Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Wat is klimaatrapportage?

21 april 2023 (bijgewerkt op 25 juni 2024)

Klimaatrapportage heeft betrekking op documenten die organisaties als bedrijven, banken en instellingen zoals de ECB publiceren over de CO2-voetafdruk van hun activiteiten en hun blootstelling aan klimaatrisico’s. Deze informatie leert ons hoe de activiteiten van een organisatie invloed hebben op – en beïnvloed worden door – klimaatverandering.

Klimaatrapportage kan bijvoorbeeld duidelijk maken hoeveel CO2 de fabrieken van een bedrijf produceren, wat het effect is van extreme weersomstandigheden zoals overstromingen of droogte op de bedrijfsactiviteiten, en hoe groen de investeringen zijn. En we kunnen er ook uit leren welke plannen de organisatie op klimaatgebied heeft.

Klimaatrapportage kan vele vormen aannemen, denk aan een verslag, een webpagina of een andere vorm van openbare communicatie.

Waarvoor dient klimaatrapportage?

Klimaatrapportage helpt ons om met kennis van zaken beslissingen te nemen. Net zoals voedingswaardelabels op levensmiddelen ons helpen om gezondere keuzes te maken, wijst klimaatrapportage ons op groenere opties als we winkelen of beleggen. Als we allemaal beslissingen nemen op basis van klimaatinformatie, gaat er meer geld naar activiteiten en technologieën die onze economie groener maken.

Klimaatrapportage geeft mensen ook een beter beeld van de risico’s van zakendoen met bepaalde bedrijven of banken. Een bedrijf met een hoge uitstoot van broeikasgassen kan bijvoorbeeld in de problemen komen als het door nieuw klimaatbeleid gedwongen wordt zijn bedrijfsvoering aan te passen.

Het bedrijf zou activiteiten kunnen verliezen of zelfs moeten sluiten, vooral als het geen solide strategie heeft om zijn CO2-uitstoot terug te dringen of om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Iedereen die aandelen in dit bedrijf heeft, of er een lening aan verstrekt heeft, kan veel geld verliezen. Sommige beleggers en banken zijn mogelijk in staat die verliezen te dragen, maar niet allemaal. Klimaatrisico’s kunnen dus leiden tot problemen en instabiliteit in de bredere economie. 

Waarom is klimaatrapportage belangrijk voor de ECB?

Als centrale bank is het onze taak om risico’s in de gaten te houden. We moeten begrijpen waar klimaatrisico’s vandaan komen, wat de potentiële impact ervan is en wat er zal worden gedaan om deze risico’s aan te pakken. Klimaatrapportage kan onze analyses nauwkeuriger en betrouwbaarder maken. En op die basis kunnen we de juiste beslissingen nemen om onze munt en het financiële stelsel stabiel te houden.

Als bankentoezichthouder vragen we banken om op de hoogte te blijven van klimaatrisico’s. En we dringen erop aan dat ze transparant zijn over hun blootstelling aan die risico’s, met name in CO2-intensieve bedrijfstakken (zoals bouw of textiel), en in gebieden die vatbaar zijn voor klimaatrampen.

Banken moeten bijvoorbeeld informatie verzamelen en publiceren over de uitstoot van de bedrijven waaraan ze lenen. Ze moeten ook open zijn over de stappen die ze zetten om hun activiteiten te vergroenen en zo de transitie naar een duurzamere economie te vergemakkelijken.

Al deze nieuwe informatie zal licht werpen op de verborgen kosten van klimaatrisico’s.

Onze eigen klimaatrapportage

Ook de ECB en de centrale banken van het eurogebied (samen bekend als het Eurosysteem) publiceren informatie over hun CO2-voetafdruk en over hoe ze die willen verkleinen. Bij de ECB laten we in onze jaarlijkse milieuverklaring zien hoe we onze bedrijfsvoering groener proberen te maken. Zo gebruiken we minder elektriciteit en verminderen we de uitstoot van zakenreizen.

In 2023 publiceerden we twee verslagen met klimaatinformatie over de monetairbeleidsportefeuilles van het Eurosysteem en de niet-monetairbeleidsportefeuilles van de ECB. Deze verslagen zullen elk jaar worden bijgewerkt. Daarnaast publiceren nationale centrale banken in het eurogebied informatie over de CO2-voetafdruk van hun niet-monetairbeleidsportefeuilles.

Klimaatrapportages vergelijkbaar maken

We moeten gemeenschappelijke regels opstellen voor de manier waarop we klimaatrisico’s meten en rapporteren.

Om een duidelijk beeld te krijgen, moeten we de klimaatrapportage tussen verschillende soorten organisaties – en idealiter zelfs tussen landen – kunnen vergelijken. En we moeten erop kunnen vertrouwen dat de informatie betekenisvol en betrouwbaar is. Pas dan wordt de informatie nuttig om keuzes te kunnen maken waarmee we onze klimaatrisico’s beter kunnen beheersen en onze economie groener maken.

Daarom moeten alle banken en bedrijven wettelijk verplicht worden informatie over het klimaat te publiceren. Sommige van deze gemeenschappelijke normen bestaan reeds en worden binnenkort bindend, bijvoorbeeld de EU-richtlijn betreffende duurzaamheidsrapportage.

Op internationaal niveau werkt de International Sustainability Standards Board aan normen die buiten Europa van toepassing zouden zijn, waardoor de informatie tussen landen gemakkelijker te vergelijken wordt.