Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Što su objave povezane s klimatskim promjenama?

21. travnja 2023. (posuvremenjeno 25. lipnja 2024.)

Organizacije, odnosno poduzeća, banke i institucije kao što je ESB, objavljuju informacije povezane s klimatskim promjenama, odnosno informacije o ugljičnom otisku svojih aktivnosti i svojoj izloženosti klimatskim rizicima. U tim dokumentima možemo pročitati koliko aktivnosti organizacije utječu na klimatske promjene i koliko klimatske promjene utječu na aktivnosti organizacije.

Na primjer, iz objavljenih informacija može biti vidljivo koliko CO2 proizvode pogoni poduzeća, kakav bi bio utjecaj ekstremnih vremenskih događaja kao što su poplave ili suše na poslovanje i koliko su zelena ulaganja organizacije. Osim toga, možemo vidjeti što organizacija planira učiniti s tim u vezi.

Informacije povezane s klimatskim promjenama mogu se objavljivati na različite načine: u izvješću, na mrežnoj stranici ili u nekom drugom obliku komunikacije s javnošću.

Kakva je korist od objava povezanih s klimatskim promjenama?

Na temelju objavljenih informacija povezanih s klimatskim promjenama možemo donositi utemeljenije odluke. Kao što nam oznake o hranjivoj vrijednosti pomažu da odaberemo zdraviju hranu, objave povezane s klimatskim promjenama pomažu nam da odaberemo zelenije proizvode kada kupujemo ili ulažemo. Budemo li svi donosili odluke na temelju tih objava, povećat će se priljev sredstava u aktivnosti i tehnologije koje pridonose prelasku na zelenije gospodarstvo.

Objave povezane s klimatskim promjenama istodobno omogućuju jasniju predodžbu rizika poslovanja s određenim poduzećima ili bankama. Na primjer, poduzeće s velikim emisijama stakleničkih plinova moglo bi se naći u poteškoćama prisile li ga nove klimatske politike na promjenu poslovne prakse.

Takvom bi se poduzeću mogao smanjiti opseg poslova ili bi se ono čak moralo zatvoriti, posebno ako nema dobru strategiju smanjenja emisija ugljika ili nošenja s posljedicama klimatskih promjena. Oni koji posjeduju dionice u takvom poduzeću ili su takvom poduzeću odobrili kredite mogli bi mnogo izgubiti. Samo bi dio ulagača i banaka mogao podnijeti takve gubitke. Stoga klimatski rizici mogu prouzročiti probleme i nestabilnost u širem gospodarstvu. 

Zašto su objave povezane s klimatskim promjenama važne za ESB?

Kao središnja banka imamo zadaću praćenja rizika. Moramo razumjeti iz čega proizlaze klimatski rizici, kakav je njihov mogući utjecaj i što se može učiniti kako bi se ti rizici smanjili. Zahvaljujući informacijama iz objava povezanih s klimatskim promjenama naše analize mogu postati točnije i pouzdanije. To će nam pomoći da donosimo pravilne odluke kojima ćemo pridonijeti stabilnosti naše valute i financijskog sustava.

Kao nadzorno tijelo za bankarstvo tražimo od banaka da budu svjesne klimatskih rizika. Od njih zahtijevamo transparentnost kada je riječ o izloženosti tim rizicima, posebno u sektorima s velikim emisijama ugljika, kao što su građevinarstvo ili tekstilna industrija, i na područjima izloženima klimatskim katastrofama.

Na primjer, banke bi trebale prikupljati i objavljivati informacije o emisijama poduzeća kojima odobravaju kredite. Osim toga, trebale bi biti otvorenije u vezi s koracima koje poduzimaju kako bi ozelenile svoje poslovanje i time olakšale prelazak na održivije gospodarstvo.

Zahvaljujući tim novim informacijama bolje ćemo razumjeti skrivene troškove klimatskih rizika.

Objave ESB‑a povezane s klimatskim promjenama

ESB i središnje banke europodručja, koji zajedno čine Eurosustav, također objavljuju informacije o svojem ugljičnom otisku i o planovima za njegovo smanjenje. U ESB‑u svake godine sastavljamo izjavu o zaštiti okoliša, u kojoj opisujemo načine na koje nastojimo ozeleniti svoje poslovanje. Na primjer, trošimo manje električne energije i smanjujemo emisije koje uzrokuju službena putovanja.

U 2023. objavili smo dva izvješća koja su sadržavala informacije povezane s klimatskim promjenama koje su se odnosile na imovinu u portfeljima Eurosustava koji se drže za potrebe monetarne politike i portfeljima ESB‑a koji se ne drže za potrebe monetarne politike. Te će se informacije posuvremenjivati jednom godišnje. Osim toga, nacionalne središnje banke u europodručju objavljuju informacije o ugljičnom otisku svojih portfelja koji se ne drže za potrebe monetarne politike.

Usporedivost objava povezanih s klimatskim promjenama

Način na koji mjerimo klimatske rizike i objavljujemo informacije o njima trebao bi se temeljiti na zajedničkom skupu pravila.

Kako bismo dobili jasnu sliku, važno je da možemo usporediti objavljene informacije povezane s klimatskim promjenama među različitim vrstama organizacija, a u idealnom slučaju čak i među državama. Važno je i da pritom možemo imati povjerenja u smislenost i pouzdanost tih informacija. Samo su takve informacije korisne i samo nam takve informacije omogućuju da donosimo odluke koje će nam pomoći da bolje upravljamo klimatskim rizicima i pridonesemo ozelenjivanju gospodarstva.

Objavljivanje informacija povezanih s klimatskim promjenama stoga bi trebala biti zakonska obveza svih banaka i poduzeća. Već postoje određeni zajednički standardi koji će uskoro postati obvezujući, primjerice Direktiva o korporativnom izvješćivanju o održivosti u EU‑u.

Na međunarodnoj razini Odbor za međunarodne standarde održivosti radi na izradi standarda koji bi se primjenjivali izvan Europe i povećali usporedivost objava među državama.