Menu

Kreslený film o cenovej stabilite pre školy

Učíte svojich žiakov základy ekonómie? Tak potom možno využijete tieto materiály o cenovej stabilite. Ich súčasťou je 8-minútový kreslený film, leták pre žiakov, ktorý jednoduchým spôsobom vysvetľuje cenovú stabilitu, a podrobnejšia príručka pre učiteľov. Tieto materiály pripravila Európska centrálna banka v spolupráci s národnými centrálnymi bankami krajín eurozóny.

Pozrite si video