Menu

Edukacyjny film animowany o stabilności cen

Na tej stronie prezentujemy materiały o stabilności cen do nauki ekonomii na poziomie gimnazjalnym. Zestaw obejmuje: 8-minutowy film animowany, broszurę dla uczniów przedstawiającą zagadnienie stabilności cen w sposób uproszczony oraz obszerny podręcznik dla nauczycieli. Materiały opracował Europejski Bank Centralny wspólnie z krajowymi bankami centralnymi strefy euro.

Obejrzyj film