Menu

Animācijas filma par cenu stabilitāti skolām

Vai pasniedzat ekonomiku skolas vecuma jauniešiem? Tādā gadījumā noderēs šis informatīvu materiālu komplekts par cenu stabilitāti. Tajā ir animācijas filma (8 min.), brošūra skolēniem, kurā saprotami paskaidrota cenu stabilitāte, kā arī brošūra skolotājiem ar detalizētu informāciju. Komplektu izveidoja ECB kopā ar euro zonas nacionālajām centrālajām bankām.

Noskatieties šo video