Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране
Съдържанието не е налично на български език.

Disaggregated data

The ECB publishes on a monthly basis a breakdown of how the ECB and the NCBs contribute to the consolidated financial statement of the Eurosystem. Please refer to the calendar below to find the reference and publication dates.

Explanatory note
Publication dates 2021
Reference date Publication date
30 April 21 1 June 2021
4 June 2021 7 July 2021
2 July 2021 3 August 2021
30 July 2021 31 August 2021
3 September 2021 6 October 2021
1 October 2021 2 November 2021
29 October 2021 30 November 2021
SEE ALSO

Find out more about related content

ECB Statistical Data Warehouse

Time series (disaggregated)

Всички страници в този раздел