Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ публикува указателни календари на операциите за 2024 г.

15 септември 2023 г.

  • ЕЦБ публикува указателни календари на редовните тръжни операции на Евросистемата и периодите на поддържане на резервите през 2024 г.
  • ЕЦБ съгласува датите на разпределение и сетълмент в редовните тримесечни операции по дългосрочно рефинансиране с тези на основните операции по рефинансиране
  • ЕЦБ изменя крайната дата на осмия период на поддържане за 2023 г.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува указателните календари на редовните тръжни операции на Евросистемата и периодите на поддържане на резервите през 2024 г.

Указателният календар на редовните тръжни операции на Евросистемата включва съгласуване на датите на обявяване, разпределение и сетълмент в редовните тримесечни операции по дългосрочно рефинансиране (ОДР) със съответните дати на основните операции по рефинансиране (ООР). Съгласуването на датите на сетълмент цели улесняване на преминаването от ООР към ОДР и обратно. Промяната влиза в сила от ОДР, чието разпределение ще се извърши на 30 януари 2024 г. Така падежите на ОДР, чието разпределение ще се извърши през октомври, ноември и декември 2023 г., ще съвпаднат с новите дати на сетълмент, приложими от 2024 г. Календарът съдържа само ООР и тримесечните ОДР. Той не включва допълнителни или извънредни операции, които може да бъдат извършени през 2024 г. Календарът може да бъде изтеглен от уебсайта на ЕЦБ.

Указателният календар на периодите на поддържане на резервите на Евросистемата отчита както графика на заседанията на Управителния съвет през 2024 г., така и календара на редовните тръжни операции.

Указателният календар на периодите на поддържане на резервите през 2024 г. (включително осмият период на поддържане за 2023 г.) е представен по-долу:

Период

Съответно заседание на Управителния съвет

Начало на периода на поддържане

Край на периода на поддържане

Данни за резервната база за кредитни институции с месечно отчитане

Данни за резервната база за кредитни институции с тримесечно отчитане

Продължи-телност на периода на поддържане на резервите (в дни)

8/2023

14 декември 2023 г.

20 декември 2023 г.

30 януари 2024 г.

октомври 2023 г.

септември 2023 г.

42

1

25 януари 2024 г.

31 януари 2024 г.

12 март 2024 г.

ноември 2023 г.

септември 2023 г.

42

2

7 март 2024 г.

13 март 2024 г.

16 април 2024 г.

януари 2024 г.

декември 2023 г.

35

3

11 април 2024 г.

17 април 2024 г.

11 юни 2024 г.

февруари 2024 г.

декември 2023 г.

56

4

6 юни 2024 г.

12 юни 2024 г.

23 юли 2024 г.

април 2024 г.

март 2024 г.

42

5

18 юли 2024 г.

24 юли 2024 г.

17 септември 2024 г.

май 2024 г.

март 2024 г.

56

6

12 септември 2024 г.

18 септември 2024 г.

22 октомври 2024 г.

юли 2024 г.

юни 2024 г.

35

7

17 октомври 2024 г.

23 октомври 2024 г.

17 декември 2024 г.

август 2024 г.

юни 2024 г.

56

8

12 декември 2024 г.

18 декември 2024 г.

предстоящо определяне

октомври 2024 г.

септември 2024 г.

предстоящо определяне

Таблицата също така съдържа промяна в указателния календар на периодите на поддържане на резервите през 2023 г. По-конкретно, краят на осмия период на поддържане за 2023 г. е изтеглен с една седмица напред, от 6 февруари 2024 г. на 30 януари 2024 г. Началната дата 20 декември 2023 г. остава непроменена. Корекцията отразява промяната в графика на заседанията на Управителния съвет през 2024 г.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Уилям Лелифелт на тел.: +49 69 1344 7316.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите