SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

ECB offentliggør vejledende kalendere over auktioner i 2024

15. september 2023

  • ECB offentliggør vejledende kalendere over Eurosystemets regelmæssige auktioner og reservekravsperioderne i 2024
  • ECB bringer tildelings- og afviklingsdatoerne for regelmæssige langfristede markedsoperationer med en løbetid på tre måneder i overensstemmelse med datoerne for de primære markedsoperationer
  • ECB ændrer datoen for den ottende reservekravsperiode i 2023

Den Europæiske Centralbank (ECB) offentliggjorde i dag den vejledende kalender over Eurosystemets regelmæssige auktioner og den vejledende kalender over Eurosystemets reservekravsperioder i 2024.

Den vejledende kalender over Eurosystemets regelmæssige auktioner bringer datoerne for annoncering, tildeling og afvikling af langfristede markedsoperationer (LTRO'er) med en løbetid på tre måneder i overensstemmelse med de tilsvarende datoer for de primære markedsoperationer (PMO'er). Formålet med tilpasningen af afviklingsdatoerne er at lette forlængelse fra primære markedsoperationer til langfristede markedsoperationer og omvendt. Ændringen træder i kraft fra og med den langfristede markedsoperation med tildeling 30. januar 2024. Udløbsdatoerne for LTRO'er med tildeling i oktober, november og december 2023 falder således sammen med de nye afviklingsdatoer, der gælder fra og med 2024. Kalenderen omfatter kun primære markedsoperationer og langfristede markedsoperationer med en løbetid på tre måneder. Den omfatter ikke oplysninger om supplerende eller ad hoc-operationer, som eventuelt bliver afholdt i 2024. Kalenderen kan downloades fra ECB's websted.

Den vejledende kalender over Eurosystemets reservekravsperioder tager højde for både Styrelsesrådets mødekalender i 2024 og kalenderen over de regelmæssige auktioner.

Den vejledende kalender over reservekravsperioderne i 2024 (herunder den ottende reservekravsperiode i 2023) vises her:

RP

Møde i Styrelsesrådet

Reservekravs-periodens start

Reservekravs-periodens afslutning

Reservekravs-grundlag
for kredit-institutter, der rapporterer månedsvis

Reservekravs-grundlag
for kredit-institutter, der rapporterer kvartalsvis

Reservekravs-periodens længde (dage)

8/2023

14. december 2023

20. december 2023

30. januar 2024

Oktober 2023

September 2023

42

1

25. januar 2024

31. januar 2024

12. marts 2024

November 2023

September 2023

42

2

7. marts 2024

13. marts 2024

16. april 2024

Januar 2024

December 2023

35

3

11. april 2024

17. april 2024

11. juni 2024

Februar 2024

December 2023

56

4

6. juni 2024

12. juni 2024

23. juli 2024

April 2024

Marts 2024

42

5

18. juli 2024

24. juli 2024

17. september 2024

Maj 2024

Marts 2024

56

6

12. september 2024

18. september 2024

22. oktober 2024

Juli 2024

Juni 2024

35

7

17. oktober 2024

23. oktober 2024

17. december 2024

August 2024

Juni 2024

56

8

12. december 2024

18. december 2024

Endnu ikke fastlagt

Oktober 2024

September 2024

Endnu ikke fastlagt

Tabellen omfatter også en ændring i den vejledende kalender over reservekravsperioderne i 2023. Konkret er afslutningen på den ottende reservekravsperiode i 2023 rykket en uge frem, nemlig fra 6. februar 2024 til 30. januar 2024. Reservekravsperiodens start 20. december 2023 er uændret. Justeringen skyldes en ændring i Styrelsesrådets mødekalender i 2024.

Henvendelser fra medierne kan rettes til William Lelieveldt, tlf.: +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt