Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ

Η ΕΚΤ δημοσιεύει ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των πράξεών της για το 2024

15 Σεπτεμβρίου 2023

  • Η ΕΚΤ δημοσιεύει ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των τακτικών δημοπρασιών και των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος για το 2024.
  • Η ΕΚΤ ευθυγραμμίζει τις ημερομηνίες κατανομής και διακανονισμού των τακτικών πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης διάρκειας τριών μηνών με τις ημερομηνίες των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης.
  • Η ΕΚΤ τροποποιεί την ημερομηνία λήξης της όγδοης περιόδου τήρησης του 2023.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα τα ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των τακτικών δημοπρασιών και των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος για το 2024.

Στο ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των τακτικών δημοπρασιών του Ευρωσυστήματος ευθυγραμμίζονται οι ημερομηνίες ανακοίνωσης, κατανομής και διακανονισμού των πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΠΠΜΑ) διάρκειας τριών μηνών με τις αντίστοιχες ημερομηνίες των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης (ΠΚΑ). Η ευθυγράμμιση των ημερομηνιών διακανονισμού αποσκοπεί στη διευκόλυνση της μετακύλισης από τις ΠΚΑ στις ΠΠΜΑ και αντίστροφα. Η αλλαγή ισχύει από την ΠΠΜΑ με ημερομηνία κατανομής την 30ή Ιανουαρίου 2024. Ως εκ τούτου, οι ημερομηνίες λήξης των ΠΠΜΑ με κατανομή τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2023 θα συμπίπτουν με τις νέες ημερομηνίες διακανονισμού που θα ισχύουν από το 2024. Το ημερολογιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει μόνο ΠΚΑ και ΠΠΜΑ διάρκειας τριών μηνών. Δεν περιλαμβάνει συμπληρωματικές ή έκτακτες πράξεις που μπορεί να διενεργηθούν το 2024. Το ημερολογιακό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο προς λήψη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στο ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος λαμβάνεται υπόψη τόσο το ημερολογιακό πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2024 όσο και το ημερολογιακό πρόγραμμα των τακτικών δημοπρασιών.

Το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών για το 2024 (συμπεριλαμβανομένης της όγδοης περιόδου τήρησης του 2023) είναι το ακόλουθο:

Περίοδος τήρησης

Σχετική συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Έναρξη περιόδου τήρησης

Λήξη περιόδου τήρησης

Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε μηνιαία βάση

Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε τριμηνιαία βάση

Διάρκεια περιόδου τήρησης (ημέρες)

8/ 2023

14 Δεκεμβρίου 2023

20 Δεκεμβρίου 2023

30 Ιανουαρίου 2024

Οκτώβριος 2023

Σεπτέμβριος 2023

42

1

25 Ιανουαρίου 2024

31 Ιανουαρίου 2024

12 Μαρτίου 2024

Νοέμβριος 2023

Σεπτέμβριος 2023

42

2

7 Μαρτίου 2024

13 Μαρτίου 2024

16 Απριλίου 2024

Ιανουάριος 2024

Δεκέμβριος 2023

35

3

11 Απριλίου 2024

17 Απριλίου 2024

11 Ιουνίου 2024

Φεβρουάριος 2024

Δεκέμβριος 2023

56

4

6 Ιουνίου 2024

12 Ιουνίου 2024

23 Ιουλίου 2024

Απρίλιος 2024

Μάρτιος 2024

42

5

18 Ιουλίου 2024

24 Ιουλίου 2024

17 Σεπτεμβρίου 2024

Μάιος 2024

Μάρτιος 2024

56

6

12 Σεπτεμβρίου 2024

18 Σεπτεμβρίου 2024

22 Οκτωβρίου 2024

Ιούλιος 2024

Ιούνιος 2024

35

7

17 Οκτωβρίου 2024

23 Οκτωβρίου 2024

17 Δεκεμβρίου 2024

Αύγουστος 2024

Ιούνιος 2024

56

8

12 Δεκεμβρίου 2024

18 Δεκεμβρίου 2024

προς επιβεβαίωση

Οκτώβριος 2024

Σεπτέμβριος 2024

προς επιβεβαίωση

Ο πίνακας περιλαμβάνει επίσης μια τροποποίηση στο ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών για το 2023. Ειδικότερα, το τέλος της όγδοης περιόδου τήρησης του 2023 μετακινήθηκε μία εβδομάδα νωρίτερα, από τις 6 Φεβρουαρίου 2024 στις 30 Ιανουαρίου 2024. Η έναρξη της περιόδου τήρησης στις 20 Δεκεμβρίου 2023 παραμένει αμετάβλητη. Η προσαρμογή αυτή αντανακλά μια αλλαγή στο πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου το 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. William Lelieveldt, τηλ.: +49 69 1344 7316.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου